Cách tạo Chiến dịch Marketing

1 – Nhập Lead (khách hàng tiềm năng)

Là nơi chứa danh sách khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau. Để thêm mới thông tin khách hàng vào Lead các bạn làm như sau.

Vào Khách hàng  => Lead chọn Thêm mới

thêm mới lead

 

Nếu các bạn có một danh sách nhiều khách các bạn có thể dùng chức năng nhập excel để thêm mới nhanh chóng.

Import file excel Lead

Để thao tác bạn chọn nút Nhập Xuất trong phần Lead -> chọn Import -> chọn file dữ liệu đã chuẩn bị sẵn để thực hiện.

xuất file

 

tải tệp lên

 

2 – Tạo chiến dịch bán hàng

Tùy theo nhu cầu từng thời điểm, để dễ quản lý và bán hàng hiệu quả các bạn có thể tạo các chiến dịch vụ thể để dễ theo dõi.

Để tạo mới bạn vào Chiến dịch-> thêm mới chiến dịch. Ở đây bạn thiết lập các thông tin cần thiết như tên chiến dịch, ngày thực hiện chiến dịch, nhân viên nào quản lý, các nhân viên nào liên quan, thêm các khách hàng tiềm năng muốn tiếp cận trong chiến dịch.

tao chien dich

3 – Đưa Lead vào chiến dịch bán hàng

Để đưa các khách hàng tiềm năng vào chiến dịch bạn thực hiện như sau. Vào danh sách Lead-> chọn tích Lead (tích vào danh sách khách hàng muốn tiếp cận). Sau đó chọn Thao tác ->Thêm vào chiến dịch bạn muốn.

them vao chien dich

Chọn chiến dịch bán hàng

them khach vao chien dich

 

4 – Telesale cập nhật trạng thái telesales

Sau khi tạo chiến dịch xong các bạn gọi điện để tiếp cận khách. Kết quả tiếp cận khách như nào các bạn có thể cập nhật trong phần telesale.

chọn kết quả

5 – Xem nhanh chiến dịch

Để xem nhanh kết quả của chiến dịch bạn có thể vào phần Xem nhanh chiến dịch trong phần Chiến dịch. Ở đây hiển thị tổng quan kết quả của các chiến dịch bạn tạo.

Cập nhật trạng thái

Vào chiến dịch -> xem nhanh chiến dịch -> chọn chiến dịch cần xem -> cập nhật ,thay đổi trạng thái cơ hội

 Xem thêm:

Phần mềm CRM cho doanh nghiệp

Hệ thống CRM cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan Hướng dẫn sử dụng tính năng Marketing

 

 

Rate this post
Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM