Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp 

Vào phân hệ NextX bán hàng => Khách hàng=> Nhà cung cấp=> Thêm mới nhà cung cấp

Nhập xuất 

  • Import
  • Xuất File
  • Cập nhật công nợ

HOTLINE 24/7 :090 224 3822