Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Tôi muốn kích hoạt tính năng trả hàng khác chi nhánh?

Để bật tính năng trả hàng khác chi nhánh bạn thao tác như sau:

 • Bước 1: Tại trang quản trị bạn chọn Cấu hình > Cấu hình chung
 • Bước 2: Trên trang Cấu hình chung, bạn tìm đến Thông tin quản lý kho > tích chọn Cho phép khách trả hàng tại chi nhánh khác chi nhánh mua > chọn Lưu

Tôi muốn xem danh sách các lô sản phẩm đã nhập thì vào đâu?

Để xem danh sách các lô sản phẩm đã nhập bạn truy cập vào mục Quản lý lô sản phẩm như sau

Từ trang quản trị bạn chọn Sản phẩm > Quản lý kho Quản lý lô sản phẩm

Trong mục Quản lý lô sản phẩm bạn có thể theo dõi toàn bộ thông tin của lô sản phẩm

Các thông tin có thể theo dõi:

 • Mã lô: Mã lô được nhà sản xuất cung cấp trên bao bì sản phẩm.
 • Ngày sản xuất: Ngày sản xuất sản phẩm được in trên bao bì sản phẩm. Mỗi lô sẽ có 1 ngày sản xuất, thông tin này không thể sửa đổi.
 • Ngày hết hạn: Ngày hết hạn sản phẩm được in trên bao bì sản phẩm. Mỗi lô sẽ có 1 ngày hết hạn, thông tin này không thể sửa đổi.
 • Ngày cập nhật: Ngày ghi nhận thay đổi thông tin sản phẩm được thay đổi.
 • Tồn kho: Thông tin về số lượng sản phẩm thực tế trong kho.
 • Tên sản phẩm
 • Có thể bán
 • Hàng đang về
 • Hàng đang giao
 • Đang giao dịch

Làm sao để kích hoạt tính năng quản lý hàng hóa theo lô - hạn sử dụng?

Tính năng quản lý sản phẩm theo lô – hạn sử dụng được Sapo kích hoạt sẵn trên hệ thống phần mềm. Nếu bạn từng thao tác tắt tính năng, bạn có thể kích hoạt lại theo hướng dẫn sau:

 

 • Bước 1: Tại trang quản trị bạn chọn Cấu hình Cấu hình chung 

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822