Chiến lược quản lý vòng quay các khoản phải thu tối ưu hóa tài chính

Một trong những vấn đề quản lý quan trọng được nhiều công ty quan tâm là khả năng thu hồi các khoản phải thu. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, chỉ số vòng quay các khoản phải thu là công cụ cần thiết. Để đánh giá mức độ thực hiện chính sách trả chậm và tình hình thu hồi nợ. Cùng NextXPhần mềm quản lý bán hàng nhà thuốc tìm hiểu thêm về định nghĩa, cách tính và ý nghĩa của chỉ số vòng quay các khoản phải thu.

Vòng quay khoản phải thu là gì?

khoản phải thu

Xem thêm: Giải pháp tối ưu vòng quay hàng tồn kho hiệu quả cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Trong kinh doanh, các khoản phải thu thường là số tiền vay từ khách hàng mà doanh nghiệp có thể hoàn trả không lãi suất sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, để ổn định hoạt động kinh doanh thì quá trình quản lý; thu hồi các khoản phải thu khách hàng là vô cùng quan trọng. 

Điều này ảnh hưởng đến nguồn vốn và chuỗi kinh doanh của công ty. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là một trong những chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động thu; các khoản phải thu từ khách hàng của công ty. Chỉ số này cung cấp thước đo chi tiết về các khoản phải thu của công ty. Được chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Việc tính toán vòng quay khoản phải thu có thể được thực hiện hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Để cung cấp thông tin về hiệu suất thu  nợ của khách hàng.

Cách tính vòng quay các khoản phải thu

Chỉ số doanh thu các khoản phải thu có thể được tính bằng công thức sau: 

Chỉ số doanh thu các khoản phải thu = Doanh thu tín dụng ròng / Các khoản phải thu trung bình.

Trong đó:

  • Doanh số tín dụng ròng = Doanh số tín dụng trong kỳ – Doanh số tín dụng do khách hàng thanh toán trong kỳ.  
  • Giá trị bình quân các khoản phải thu = (Số dư các khoản phải thu của khách hàng đầu kỳ + Số dư các khoản phải thu của khách hàng  cuối kỳ)/2 

Hệ số vòng quay các khoản phải thu là một chỉ tiêu quản trị tài chính đánh giá hiệu quả. Để tính tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu, hãy làm theo các bước sau: 

Bước 1: Tính doanh thu tín dụng ròng. Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ trừ đi doanh thu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Bạn có thể kiểm tra doanh thu tín dụng ròng từ báo cáo thu nhập của công ty bạn. 

Bước 2: Tính khoản phải thu bình quân. Bạn có thể tìm thấy các khoản phải thu từ bảng cân đối kế toán của công ty. 

Bước 3: Tính vòng quay các khoản phải thu bằng cách chia vòng quay tín dụng ròng cho khoản phải thu trung bình. Kết quả này cho thấy tần suất các khoản phải thu được thu thập trong kỳ. 

Dữ liệu trên để tính tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu của một công ty được tìm thấy trong bảng cân đối kế toán mà công ty duy trì thường xuyên.

Ý nghĩa của hệ số vòng quay khoản phải thu

ý nghĩa hệ số vòng quay khoan thu

Xem thêm: Bí quyết tối ưu tỷ lệ khách hàng quay lại của các chuyên gia

Như đã đề cập trước đó, vòng quay khoản phải thu được sử dụng để đo lường khả năng thu hồi các khoản phải thu của công ty. Và hiệu quả của nguồn tài chính hiện tại. Tỷ lệ các khoản phải thu được tính theo năm, quý, tháng tùy theo quy định của từng công ty. So sánh tỷ lệ doanh thu của kỳ hạn hiện tại với kỳ hạn trước; việc nó thấp hơn hay cao hơn có thể được phân tích theo một cách khác. Như sau:

Hệ số vòng quay các khoản thu tăng

Vòng quay khoản phải thu tháng/quý/năm tăng: Các khoản nợ, khoản phải thu được thu hồi hiệu quả. Kể từ đó, dòng tiền của công ty/doanh nghiệp cũng được cải thiện. Và đây thường được coi là tình hình tài chính doanh nghiệp tốt tương ứng. 

Nếu hệ số này quá cao đồng nghĩa với việc chính sách tín dụng của công ty rất thận trọng khi cho vay. Điều này giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro tín dụng xấu. 

Tuy nhiên, việc cho vay quá thận trọng có thể khiến khách hàng khó chịu, không hài lòng. Và công ty của bạn chắc chắn sẽ mất đi một số khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp này, các công ty và hoạt động cần thay đổi chính sách theo hướng nhẹ nhàng hơn. Và chú ý hơn đến trải nghiệm và hành vi của khách hàng

Số vòng quay các khoản phải thu giảm

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu đang giảm dần; theo chu kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Cho thấy quá trình thu hồi tín dụng  từ các giao dịch và các khoản nợ liên quan của công ty là chưa đủ. Điều này cho thấy chính sách tín dụng của công ty không tốt. Hoặc khách hàng không có khả năng trả nợ. 

Khi vòng quay khoản phải thu giảm, doanh nghiệp cần thay đổi chính sách tín dụng. Hãy cẩn thận khi cấp tín dụng và sửa đổi thời gian thu hồi tín dụng; để khuyến khích tăng doanh thu các khoản phải thu.

Vai trò của vòng quay khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại thực chất là các khoản cho vay ngắn hạn; không lãi suất được doanh nghiệp cấp cho khách hàng của mình. Khi doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng; doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian đó lên 30 hoặc 60 ngày, cho khách hàng 30 đến 60 ngày để thanh toán sản phẩm. Khả năng thu hồi các khoản phải thu này của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm tình hình kinh tế và tài chính và quan trọng hơn là khách hàng. 

Tỷ lệ này cũng đo lường tần suất các khoản phải thu của công ty; được chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định. Vòng quay các khoản phải thu được tính toán hàng năm, hàng quý và hàng tháng.  

Tỷ lệ các khoản phải thu cao cho thấy phương pháp thu nợ của công ty có hiệu quả với những khách hàng chất lượng cao. Ngược lại, nếu tỷ lệ này thấp có thể là do quy trình thu hồi nợ kém hiệu quả; chính sách tín dụng không phù hợp hoặc khách hàng không có đủ khả năng thanh toán hoặc uy tín tín dụng.

Những hạn chế của vòng quay các khoản phải thu 

hạn chế các khoản phải thu

Xem thêm: Mách bạn 5 cách quản lý vòng quay vốn lưu động hiệu quả tối đa

Chỉ số bán hàng cũng rất quan trọng để các công ty xây dựng chiến lược phù hợp. Tuy nhiên, yếu tố này có một số hạn chế: 

  • Thời gian thanh toán của khách hàng

Vòng quay các khoản phải thu không cho thấy sự chậm trễ trong việc thanh toán cho khách hàng. Tỷ lệ doanh thu cao có thể là do công ty chấp nhận thời hạn thanh toán dài hơn từ khách hàng. Nhưng điều này không phản ánh hiệu quả trong việc quản lý các khoản phải thu. 

  • Sự khác biệt của ngành 

Các ngành công nghiệp khác nhau có tốc độ quay vòng khoản phải thu khác nhau. Do đó, việc so sánh số liệu này giữa các công ty trong các ngành khác nhau có thể không có ý nghĩa. Con số doanh thu đạt được chỉ nên so sánh giữa các công ty hoạt động trong cùng ngành. 

  • Thay đổi kinh doanh

Khi những thay đổi lớn xảy ra trong hoạt động kinh doanh của công ty (chẳng hạn như một dự án lớn). Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu có thể dao động hoặc sai lệch tạm thời. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm về hiệu suất thực tế của công ty.  

  • Khả năng phục hồi

Tỷ lệ này không phản ánh khả năng thu hồi các khoản phải thu. Các khoản phải thu thương mại có thể bị mất; hoặc không thể thu hồi được vì nhiều lý do và không thể đánh giá rủi ro này bằng số liệu này.  

  • Sử dụng thông tin tài chính khác

Để có bức tranh toàn diện hơn về tình hình tài chính; các nhà quản lý nên kết hợp chỉ số vòng quay các khoản phải thu với các số liệu khác. Như tỷ lệ nợ xấu, thu nhập ròng, tỷ lệ vốn lưu động và nhiều số liệu khác.  

Hệ số vòng quay các khoản phải thu bao nhiêu là tốt?

Trên thực tế, các quy định khác nhau về yếu tố doanh thu được áp dụng cho từng ngành. Vì vậy, không thể xác định chính xác các hệ số. Vì vậy, để đánh giá hiệu quả quản lý trong việc thu hồi các khoản phải thu; cần so sánh kỳ thu tiền bình quân và số ngày phải thu các khoản phải thu do công ty quy định. 

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu giúp đánh giá hiệu quả thu hồi các khoản phải thu của công ty/doanh nghiệp. Căn cứ vào tỷ lệ doanh thu này, công ty có chính sách thu hồi tín dụng phù hợp; để duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Giải pháp quản lý công nợ một cách hiệu quả với phần mềm NextX

phần mềm quản lý công nợ

Xem thêm: Quản lý vòng đời khách hàng hiệu quả với phần mềm CRM doanh nghiệp

Phần mềm quản lý bán hàng NextX giúp doanh nghiệp áp dụng các phương thức trả nợ. Cho phép khách hàng dù là nhà phân phối hay khách sỉ mua trước trả nợ sau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhóm khách hàng phù hợp để áp dụng chức năng mua lại khoản phải thu. Khoản nợ của khách hàng có thể bao gồm nhiều đơn đặt hàng khác nhau.  

Để đảm bảo kiểm soát chính xác, hệ thống tự động cập nhật khoản nợ của khách hàng khi thanh toán một phần hoặc toàn bộ tổng số nợ. Doanh nghiệp còn có thể theo dõi; quản lý toàn bộ công nợ của khách hàng với phần phân tích báo cáo do phần mềm NextX cung cấp. 

Ngoài ra, NextX còn cho phép doanh nghiệp xuất chi tiết đơn hàng thanh toán. Bao gồm các thông tin như tên khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, số tiền,… để theo dõi. Doanh nghiệp có thể xác nhận thanh toán cho khách hàng đối với những đơn hàng có trách nhiệm pháp lý dưới 0 đồng. Phần mềm quản lý bán hàng NextX không chỉ cho phép bạn quản lý công nợ khách hàng một cách tối ưu. Mà còn cung cấp nhiều tính năng, giải pháp hỗ trợ quá trình bán hàng của công ty bạn.

Lời kết

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là một chỉ số quan trọng trong kế toán tài chính. Quản lý vòng quay khoản phải thu giúp doanh nghiệp dự đoán tài chính. Giảm thiểu rủi ro tín dụng, tối ưu hóa vốn lưu động, cải thiện quản lý nợ và tăng khả năng thanh toán. Áp dụng các chiến lược phù hợp để cải thiện hệ số này có thể giúp các công ty tối ưu hóa tài chính và tăng trưởng kinh doanh. Chúng tôi hy vọng qua những chia sẻ trên, tin tức NextX có thể giúp bạn đào sâu thêm kiến ​​thức tài chính doanh nghiệp. Và có được những hướng dẫn để điều hành công ty/doanh nghiệp của mình thành công.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM