Quản lý trung tâm giáo dục kỹ năng đang làm bạn
gặp khó khăn?

Quản lý lớp học

Số lượng lớp học tại trung tâm rất lớn vì có quá nhiều kỹ năng cần phải dạy, khiến bạn mất rất nhiều thời gian để tìm được cách thức quản lý phù hợp

Quản lý khuyến mại

Bạn muốn tạo chương trình khuyến mại, giảm giá để thu hút học viên? Bạn không kiểm soát được hiệu quả của mỗi đợt khuyến mại? Bạn mệt mỏi với việc tính toán mức giá chiết khấu cho từng học viên?

Xem chi tiết

Quản lý học viên, giáo viên dễ dàng với

Phần mềm trung tâm NextEdu

 • Quản lý học viên vào từng lớp học chính xác

 • Phần mềm quản lý trung tâm NextEdu giúp bạn phân loại và quản lý học viên theo từn lớp phù hợp với từng kỹ năng khác nhau như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản…
 • Quản lý lớp học như lớp dạy kỹ năng giao tiếp, lớp dạy kỹ năng thuyết trình… theo từng thuộc tính màu sắc, chất liệu trên phần mềm quản lý, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian

Quản lý học viên vào từng lớp học chính xác

 • Phần mềm quản lý trung tâm NextEdu giúp bạn phân loại và quản lý học viên theo từn lớp phù hợp với từng kỹ năng khác nhau như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản…
 • Quản lý lớp học như lớp dạy kỹ năng giao tiếp, lớp dạy kỹ năng thuyết trình… theo từng thuộc tính màu sắc, chất liệu trên phần mềm quản lý, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian

NextEdu phần mềm quản lý tối ưu cho từng trung tâm

 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý học viên

 • Quản lý khóa học lớp học

 • Quản lý thu chi

Kiểm soát tốt hoạt động của nhân viên, giáo viên

 • Nắm bắt lịch dạy của giáo viên
 • Dễ dàng nắm bắt doanh số của nhân viên sales
 • Quản lý chấm công cho nhân viên, giáo viên

Quản lý học viên hiệu quả đơn giản

 • Thống kê các học viên đang theo học, học viên bảo lưu kết quả cùng tình trạng chuyên cần của các học viên.
 • Lưu trữ, theo dõi điểm của học viên theo từng ngày để có thể khen thưởng hoặc kỷ luật.
 • Nhắc nhở khi học viên vắng mặt quá số buổi quy định.
 • Hỗ trợ gửi bài tập cho học viên, nhắc nhở học viên làm bài.

Dễ dàng lên kế hoạch, sắp xếp phân loại và quản lý khóa học, lớp học

 • Xếp lớp theo trình độ của học viên và giáo viên
 •  Dễ dàng sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp
 • Theo dõi, quản lý số lượng học viên trong một lớp
 • Thời khóa biểu có thể được cập nhật linh hoạt nếu có sự thay đổi.
 • Lưu trữ thông tin chính xác khi học viên bảo lưu, học lại
 • Thêm mới học viên, chuyển lớp cho học viên dễ dàng
 • Quản lý điểm của học viên trong lớp

Phần mềm cho phép nhà quản lý, đội ngũ kế toán theo dõi thu chi, danh sách học phí, tình trạng đóng học phí cụ thể của từng học viên

 • Quản lý, theo dõi tình trạng đóng học phí của học viên
 • Quản lý công nợ của học viên, nhắc nhở công nợ khi sắp hết hạn khóa học
 • Quản lí số tiền đã chi trả cho nhu cầu của các chương trình học.

Quản lý nhân sự

Kiểm soát tốt hoạt động của nhân viên, giáo viên

 • Nắm bắt lịch dạy của giáo viên
 • Dễ dàng nắm bắt doanh số của nhân viên sales
 • Quản lý chấm công cho nhân viên, giáo viên

Quản lý học viên

Quản lý học viên hiệu quả đơn giản

 • Thống kê các học viên đang theo học, học viên bảo lưu kết quả cùng tình trạng chuyên cần của các học viên.
 • Lưu trữ, theo dõi điểm của học viên theo từng ngày để có thể khen thưởng hoặc kỷ luật.
 • Nhắc nhở khi học viên vắng mặt quá số buổi quy định.
 • Hỗ trợ gửi bài tập cho học viên, nhắc nhở học viên làm bài.

Quản lý khóa học lớp học

Dễ dàng lên kế hoạch, sắp xếp phân loại và quản lý khóa học, lớp học

 • Xếp lớp theo trình độ của học viên và giáo viên
 •  Dễ dàng sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp
 • Theo dõi, quản lý số lượng học viên trong một lớp
 • Thời khóa biểu có thể được cập nhật linh hoạt nếu có sự thay đổi.
 • Lưu trữ thông tin chính xác khi học viên bảo lưu, học lại
 • Thêm mới học viên, chuyển lớp cho học viên dễ dàng
 • Quản lý điểm của học viên trong lớp

Quản lý thu chi

Phần mềm cho phép nhà quản lý, đội ngũ kế toán theo dõi thu chi, danh sách học phí, tình trạng đóng học phí cụ thể của từng học viên

 • Quản lý, theo dõi tình trạng đóng học phí của học viên
 • Quản lý công nợ của học viên, nhắc nhở công nợ khi sắp hết hạn khóa học
 • Quản lí số tiền đã chi trả cho nhu cầu của các chương trình học.

Phần mềm quản lý trung tâm trên điện thoại

Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi

Phần mềm quản lý trung tâm trên điện thoại sẽ thống kê doanh thu tức thì cũng như báo cáo học viên, nhân viên và giáo viên. Từ đó  bạn có thể quản lý trung tâm từ xa mà không cần có mặt tại đó

Tương thích với mọi thiết bị di động

Ứng dụng NextEdu có mặt trên cả hai hệ điều hành là Android và iOS. Do đó, bạn có thể sử dụng app NextEdu trên các thiết bị khác nhau, đảm bảo được việc quản lý trung tâm mọi lúc mọi nơi

Xem chi tiết

HOTLINE 24/7 :090 224 3822