Xu hướng trái phiếu xanh trong động lực phát triển năng lượng sạch

Gần đây, trái phiếu xanh nổi lên như một công cụ huy động vốn hiệu quả cho các dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội. Chúng giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các ngành kinh tế carbon thấp. Tránh tổn thương về chất lượng môi trường và an sinh xã hội.  Khi tác động của rủi ro biến đổi khí hậu ngày càng được nhận thức và hiểu rõ hơn. Chủ sở hữu tài sản ngày càng tìm kiếm các cơ hội carbon thấp để chuyển hướng đầu tư khỏi tình trạng bị khóa và giảm thiểu rủi ro. Nhu cầu của nhà đầu tư đối với tài chính xanh cũng ngày càng tăng ở Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng NextX tìm hiểu trái phiếu xanh là gì cũng như xu hướng phát triển bền vững hiện nay.

Tổng quan về trái phiếu xanh

tài chính xanh

Xem thêm: Cảnh báo những rủi ro trái phiếu doanh nghiệp mà nhà đầu tư cần biết

Trái phiếu xanh là gì

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trái phiếu xanh là loại trái phiếu được phát hành nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Để tài trợ cho các dự án xanh và các hoạt động bền vững về môi trường. Điều này được thực hiện nhằm hỗ trợ việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp sạch; giảm khí thải; tăng cường năng lượng tái tạo và bảo vệ  tài nguyên thiên nhiên (WB, 2015). 

Theo Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), trái phiếu xanh là bất kỳ loại công cụ nợ nào. Mà số tiền thu được hoặc số tiền tương đương  được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để tài trợ hoặc tái cấp vốn. Bộ dự án xanh đủ điều kiện mới và/hoặc hiện có (ICMA, 2021). 

Theo Điều 150(1) Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, “Trái phiếu xanh là trái phiếu được cung cấp bởi chính phủ, chính quyền địa phương. Và là trái phiếu do chính quyền địa phương và các công ty phát hành”.

Đặc điểm của trái phiếu xanh

Trái phiếu xanh có những đặc điểm khác biệt với trái phiếu truyền thống. Chẳng hạn như tiêu chuẩn xanh đảm bảo rằng các dự án được tài trợ bằng trái phiếu xanh. Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên; sử dụng bền vững tài nguyên. Việc phát hành trái phiếu xanh được coi là phương thức tài trợ mới tiềm năng để hỗ trợ các dự án xanh. Có thể giúp tăng cường năng lực tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường; và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. 

Tương tự các trái phiếu khác trên thị trường, trái phiếu xanh được chính phủ, tập đoàn hặc ngân hàng phát hành. Trái phiếu xanh còn đảm bảo thanh toán lãi và gốc cho khoản vay khi đáo hạn. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ chỉ được sử dụng cho các chương trình cụ thể liên quan đến khí hậu. Một ví dụ điển hình đó là tái tạo cơ sở năng lượng và các chương trình tập trung vào việc tài trợ; giảm thiểu tối đa các biến đổi của khí hậu. 

Dự án về tài chính xanh theo quy định tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, các dự án thuộc hạng mục “xanh” bao gồm: 

 • Khôi phục và hiện đại hóa các hoạt động bảo vệ môi trường. 
 • Thay đổi công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ tốt nhất hiện có. 
 • Áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và lượng khí thải carbon thấp. 
 • Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
 • Dọn dẹp và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường. 
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và đất đai. Tiết kiệm năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. 
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng đa dạng, thân thiện với môi trường. 
 • Quản lý hiệu quả tài nguyên nước và xử lý nước thải. 
 • Thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư phát triển vốn tự nhiên. 
 • Các dự án đầu tư được chỉ định khác.

Phát triển bền vững trong xu hướng đầu tư mới

trái phiếu xanh

Xem thêm: Lợi suất trái phiếu là gì? Chiến lược đầu tư tối đa hóa lợi nhuận

Theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Climate Bonds Initiative (CBI); lượng trái phiếu xanh phát hành trên toàn cầu trong năm 2017 tăng 78% so với năm 2016, đạt 155,5 tỷ USD. Con số này cũng được dự đoán sẽ đạt mức 250-300 tỷ USD. Các quốc gia có giá trị phát hành trái phiếu xanh cao là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp; chiếm 56% tổng giá trị phát hành. Những nước mới tham gia vào thị trường trái phiếu xanh gồm: Argentina, Chile, Fiji, Lithuania, Malaysia, Nigeria, Singapore, Slovenia, Thụy Sỹ; Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). 

Tại Việt Nam, xu hướng đầu tư bền vững cũng đang dần được phát triển hơn. Đây là hướng phát triển thu hút nhà đầu tư đầu tư trái trái phiếu xanh. Hướng tới phát triển các dự án liên quan tới giảm tác động có hại đến môi trường; và các dự án năng lượng sạch.

Theo các nghiên cứu đã tiến hành từ tổ chức quốc tế và các tổ chức Việt Nam; cho thấy nước ta chịu khoảng 15 tỷ USD tổn thất mỗi năm do biến đổi khí hậu. Phần lớn gây ra bởi sự dâng lên của 1m nước biển khiến diện tích đất ngập mặn gia gia tăng; làm thu hẹp lại diện tích đất canh tác. Điều này cũng gây tác động lên giá, chi phí sản xuất nông nghiệp khi nguyên liệu bị thiếu hụt. 

Bởi vậy, trái phiếu xanh được xem là nguồn đầu tư hiệu quả thu hút vốn mới. Đây cũng là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu và thích nghi với sự biến đổi của khí hậu tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

Đơn vị phát hành trái phiếu xanh

Trái phiếu xanh được phát hành bởi: chính phủ, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính quốc tế và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Trái phiếu xanh ở Việt Nam là trái phiếu quốc gia, được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Nhằm huy động các nguồn lực và tài trợ cho các dự án thủy lợi, bảo vệ môi trường và điện. Như năng lượng gió, mặt trời…

Nguyên tắc phát hành trái phiếu xanh

Khi phát hành trái phiếu xanh trên thị trường, tổ chức phát hành phải tuân thủ 4 nguyên tắc do Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) khuyến nghị. 

 • Việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu phải được công bố công khai để mọi nhà đầu tư chấp hành. 
 • Các tổ chức phát hành  phải chứng minh rằng các dự án đủ điều kiện nhận quỹ trái phiếu xanh.  
 • Nguồn vốn phát hành trái phiếu xanh phải được quản lý chặt chẽ.  
 • Tổ chức phát hành có trách nhiệm thường xuyên báo cáo và cập nhật việc sử dụng số tiền thu được. Đồng thời, doanh nghiệp phải sử dụng các chỉ số định lượng và định tính để đánh giá hiệu quả của chương trình.    

Quy định sử dụng nguồn vốn trái phiếu

Thứ nhất, doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nguyên tắc tự đòn bẩy. Tự trả nợ và có trách nhiệm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và khả năng trả nợ.  

Thứ hai, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm: thực hiện các chương trình; dự án đầu tư, tăng mức vốn lưu động. Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu rõ mục đích phát hành trong phương án phát hành. Và công bố thông tin này cho nhà đầu tư đăng ký đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Về việc sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp huy động thông qua phát hành trái phiếu; doanh nghiệp cần đảm bảo mục đích phù hợp với phương án phát hành. 

Thứ ba, nguồn vốn phát hành trái phiếu cần được xác định, quản lý, giám sát. Và giải ngân riêng cho các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Và các dự án có lợi cho môi trường theo phương án phát hành đã ban hành tán thành.

Tài chính xanh đối với phát triển bền vững và môi trường

phát triển bền vững

Xem thêm: Tại sao việc đầu tư chứng khoán dài hạn là lựa chọn thông minh?

Việc phát hành trái phiếu xanh có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với tổ chức phát hành. Mà còn đối với các nhà đầu tư, xã hội, môi trường và quốc gia. Trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường; phát triển bền vững. Từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Và góp phần vào sự phát triển bền vững của các quốc gia. Đặc biệt: 

 •  Hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường. Trái phiếu xanh được phát hành để tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường. Đặc biệt là các dự án giúp giảm phát thải khí nhà kính và tăng tiêu thụ năng lượng. Năng lượng tái tạo, cải thiện quản lý tài nguyên và hỗ trợ phát triển bền vững. 
 • Thúc đẩy đổi mới. Trái phiếu xanh cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các công ty. Cho phép họ đầu tư vào các công nghệ mới và tiên tiến hơn, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, trường học. 
 • Đóng góp cho sự phát triển bền vững. Trái phiếu xanh giúp tài trợ cho các dự án, hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Và giảm thiểu tác động tiêu cực đến đất, nước và khí hậu.  
 • Tăng cường trách nhiệm xã hội. Các công ty phát hành trái phiếu xanh phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Để đảm bảo tính thân thiện với môi trường của các dự án được tài trợ. Điều này cho phép các công ty có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Lợi ích của trái phiếu xanh

Đối với nhà đầu tư: 

 • Lợi nhuận tài chính nhà đầu tư đạt được sẽ mang lại lợi ích tương đương cho môi trường và xã hội. Không chỉ giúp phát triển môi trường; mà còn đáp ứng nhiệm vụ hàng đầu là quản trị đầu tư bền vững.
 • Góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo an ninh lương thực, y tế công cộng, cung cấp năng lượng quốc gia…  
 • Thúc đẩy đầu tư trực tiếp vào các ngành kinh tế “xanh” và vào các hoạt động có tác động đến xã hội.  
 • Là danh mục đầu tư liên quan đến giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời là nguồn đầu tư ít rủi ro nhất. Bởi đầu tư tài chính xanh này chính là đầu tư vào các tài sản thân thiện với môi trường. Chẳng hạn như các công trình năng lượng tái tạo, công trình xanh giúp giảm rủi ro về mặt tín dụng theo thời gian.

Đối với tổ chức phát hành: 

 • Cung cấp thêm nguồn vốn bền vững.  
 • Cải thiện tính nhất quán của vòng đời dự án và công cụ.  
 • Phát triển các hoạt động kinh doanh mới dựa trên nhu cầu phát triển bền vững ngày càng tăng. Cải thiện sự đa dạng hóa nhà đầu tư, nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới và thu hút vốn dài hạn.  
 • Thu hút nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư, điều này có thể dẫn đến mua quá mức và tăng giá

Sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu xanh đã thu hút lượng nhà đầu tư đa dạng và phổ thông hơn. Cộng đồng nhà đầu tư tổ chức: công ty quản lý quỹ hưu trí; công ty quản lý tài sản; cá nhân có giá trị ròng cao. Với danh mục đầu tư lớn, bao gồm các khoản đầu tư có tính năng bền vững đang ngày càng tìm kiếm các cơ hội đầu tư xanh và ít carbon. Theo dõi ngay tin tức NextX để cập nhật thêm các thông tin về tài chính hữu ích bạn nhé.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM