Top 6 Phương pháp đánh giá nhân viên chính xác

1. Phương pháp theo dõi các sự việc quan trọng (critical incident method): Theo

phương pháp này thì người quản trị nhân sự sẽ ghi chú lại các hành vi (cả tích cực

và tiêu cực) của nhân viên trong công việc trong những khoảng thời gian nhất

định. Những ghi chú này sau đó sẽ được tổng hợp để đưa vào báo cáo nghiệm thu

cuối cùng.

2. Phương pháp đánh giá 360 độ: Theo phương pháp này, mọi nhân viên sẽ được

đánh giá dựa trên phản hồi của đồng thời cả quản lí trực tiếp, đồng nghiệp, nhân

viên từ phòng ban khác mà đối tượng đánh giá làm việc cùng thường xuyên,

khách hàng,… Mỗi nhân viên sẽ được đưa một bảng hỏi, trong đó bao gồm danh

sách tên của các đồng nghiệp cùng một loạt năng lực để đưa ra các đánh giá tương

ứng.

6 Phương pháp đánh giá nhân viên doanh nghiệp có thể áp dụng (2)

3. Phương pháp checklist: Checklist này là một loạt các câu hỏi nhằm đánh giá năng

lực thực hiện công việc của nhân viên do đội ngũ nhân sự đặt ra cho người quản lý

trực tiếp. Các câu hỏi này sẽ được đặt dưới hình thức “có/không”, nhằm thu thập ý

kiến của người quản lý về năng lực của một nhân viên cụ thể nào đó.

6 Phương pháp đánh giá nhân viên doanh nghiệp có thể áp dụng

4. Phương pháp tự đánh giá: Trong phần lớn các trường hợp, nhân viên không

nhận thức được mình cần phải cải thiện ở yếu tố nào. Tự nhận thức được các

khuyết điểm sẽ giúp cho họ chủ động hoàn thiện hơn. Phương pháp tự đánh giá này

sẽ cho nhân viên biết rằng nhân viên đang tự nhận thức được khuyết điểm của họ

đến đâu.

5. Phương pháp đánh giá theo thang điểm năng lực: Đây là một trong những

phương pháp đánh giá phổ biến nhất. Mỗi vị trí sẽ có những bộ năng lực nhất định,

và từng năng lực của nhân viên sẽ được đánh giá theo các thang điểm, từ xuất sắc

đến rất tệ. Cách làm này cho phép nhà quản lý so sánh được giữa các nhân viên với

nhau, đồng thời sẽ làm rõ những năng lực cần phát huy/cải thiện.

6. Quản trị bằng mục tiêu: Đây có thể là một trong những phương

6 Phương pháp đánh giá nhân viên doanh nghiệp có thể áp dụng

pháp phổ biến nhất – mà chúng ta vẫn thường được biết tới qua những cái tên viết

tắt quen thuộc như KPI hay OKR. Ví dụ, người nhân viên có thể đặt mục tiêu tăng

trưởng doanh thu bán hàng lên 5% trong một quý. Mục tiêu này cần có các chỉ số

làm thang đo cụ thể để nghiệm thu sau khi hết giai đoạn.

Tham khảo thêm:

Phần mềm CRM cho bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh sàn bất động sản

Phần mềm CRM cho phòng tập gym fitness yoga

Bài viết liên quan:  Xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp

 

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM