Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2023 từ tiền lương, tiền công

Hàng năm, những người có thu nhập từ lương và công việc trong phạm vi phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ cần thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định của cơ quan thuế. Dưới đây là một cách đơn giản và dễ thực hiện để tính thuế thu nhập cá nhân mà NextX – Phần mềm quản lý bán hàng giúp người nộp thuế xác định mức thuế phải nộp cho cơ quan thuế một cách chính xác.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế mà cá nhân phải nộp dựa trên tổng thu nhập cá nhân của họ trong một năm tài chính. Thu nhập cá nhân bao gồm tất cả các nguồn thu nhập của người đó. Chẳng hạn như lương, tiền lãi từ tiết kiệm, cổ tức từ cổ phiếu. Thu nhập từ kinh doanh tự do, và các khoản thu nhập khác. Các chính phủ thu thuế này nhằm tài trợ cho các dự án và dịch vụ công cộng. Như y tế, giáo dục, và các dự án cơ sở hạ tầng.

Thuế TNCN được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Cụ thể, người cá nhân sẽ phải tự tính toán. Và nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Các khoản miễn thuế, giảm thuế và các quy định khác liên quan đến thuế TNCN. Cũng được quy định trong Luật thuế. Và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân có người phụ thuộc cũng sẽ được giảm trừ thuế theo quy định.

Như vậy có thể thấy người có thu nhập càng cao thì mức thuế TNCN phải nộp sẽ càng lớn.

Đối tương áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công

Căn cứ theo điều 2 luật, Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 quy định về đối tượng nộp thuế gồm 2 nhóm đối tượng sau:

Cá nhân cư trú

Là người cá nhân cư trú tại Việt Nam, theo đúng quy định của pháp luật. Có nghĩa là bạn có nơi ở hoặc thuê nhà thường xuyên tại Việt Nam. Với thời hạn của các hợp đồng thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Hoặc nếu bạn có nơi ở thường xuyên và có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, thì bạn cũng được coi là cá nhân cư trú. Trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân, ngày đến và ngày đi sẽ được tính là 1 ngày.

Có hai trường hợp cụ thể áp dụng cho tính thuế TNCN của cá nhân cư trú:

Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên: Trong trường hợp này, người cá nhân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của cơ quan thuế, đồng thời tính thuế dựa trên thu nhập mà họ đạt được từ công việc đã ký hợp đồng lao động.

Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động: Đối với trường hợp này, người cá nhân cũng phải tuân theo các quy định về tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tài chính.

Cá nhân không cư trú

Là người không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý về thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế TNCN năm 2007

Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Trước khi tính thuế TNCN, người nộp thuế cần xác định được là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú bởi cách tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng đối 2 đối tượng này là khác nhau. Cụ thể:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Trường hợp cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân:

(1): Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – các khoản giảm trừ.

(3): Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế.

Người nộp thuế áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), để tính mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) nhận được.
Bước 2: Tính các khoản được miễn thuế.

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) từ tiền lương tiền công gồm:

  • Khoản tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong thời gian hành chính.
  • Thu nhập của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế hoặc hãng tàu của nước ngoài.
Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3).
Bước 4: Tính các khoản giảm trừ.

Các khoản giảm trừ bao gồm:

  • Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
  • Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.
Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2).

Để tính thuế suất, người tính thuế áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22, Luật Thuế TNCN năm 2007 theo bảng sau:

thue-thu-nhap-ca-nhan

Xem thêm : 13 vấn đề về thuế khi kinh doanh bán hàng Shopee bạn bắt buộc phải biết

Như vậy bạn căn cứ theo phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của mình để xác định mức thuế suất tương ứng

Áp dụng công thức (1) khi bạn đã biết được thu nhập tính thuế và thuế suất bạn sẽ tính ra được thuế thu nhập cá nhân cần nộp.

Như vậy khi đã biết được “thu nhập tính thuế” và “thuế suất” sẽ có 2 phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cần nộp như sau:

1 – Phương pháp lũy tiến bằng cách tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại theo theo bảng thuế lũy tiến

2 – Phương pháp rút gọn bạn tính thu nhập tính thuế và áp dụng bảng dưới đây để tính ra số thuế TNCN phải nộp:

thue-thu-nhap-ca-nhan

Xem thêm: Top kinh nghiệm dành riêng cho kế toán

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền)”.

Lưu ý: Trừ các trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện trên.

Công thức tính thuế TNCN phải nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Theo quy định của pháp luật cá nhân không cư trú sẽ không được tính khoản giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có mức thu nhập lớn hơn 0 thì sẽ phải chịu mức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 20%. Những khoản mà nhóm đối tượng cá nhân không cư trú được giảm là khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí, đóng góp khuyến học, làm thiện nguyện.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú là:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Trong đó:Thu nhập chịu thuế bao gồm tiền công, tiền lương và những khoản thu khác mà cá nhân nộp thuế nhận trong kỳ tính thuế.

Cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân online năm 2023

Ngày nay, việc tính toán thuế TNCN không còn phổ biến bằng cách thủ công và áp dụng các công thức tính thuế. Thay vào đó, doanh nghiệp và cá nhân chi trả thu nhập cho người lao động thường ưa chuộng việc tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến thông qua các hệ thống online hiện đại. Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để tính thuế TNCN trên các nền tảng trực tuyến.

Tính thuế thu nhập cá nhân trên Luật Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào đường link của Luật Việt Nam để tính thuế thu nhập cá nhân

Bước 2: Nhập tổng thu nhập của người cần tính thuế TNCN.

Bước 3: Nhập số người phụ thuộc. Nếu không có người phụ thuộc thì bỏ qua.

Bước 4: Nhận được kết quả thuế TNCN cần phải đóng vào hàng tháng.

luat-thue

Xem thêm: Tổng hợp 23 cách kiếm tiền tại nhà đơn giản

Tính thuế TNCN trên Thư viện pháp luật

Bước 1: Truy cập vào đường link của thuvienphapluat để tính thuế TNCN

Bước 2: Nhập tổng thu nhập của người cần tính thuế TNCN.

Bước 3: Nhập lương đóng bảo hiểm, nếu bạn không đóng bảo hiểm thì nhập là 0

Bước 4: Nhập số người phụ thuộc. Nếu không có người phụ thuộc thì nhập 0

Bước 5: Nhận được kết quả thuế TNCN cần phải đóng vào hàng tháng.

luat-thue

Xem thêm: Phân hệ nhập hàng của phần mềm NextX CRM có gì đẳng cấp?(Mở trong cửa số mới)

Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập mà cá nhân được chi trả, không bao gồm các khoản dưới đây:

Tiền ăn trưa, ăn giữa các ca làm việc.

Tiền phụ cấp điện thoại.

Tiền phụ cấp trang phục.

Tiền công tác phí.

Thu nhập từ phần tiền lương hoặc tiền công mà lao động làm thêm giờ, làm đêm.

Các khoản được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Giảm trừ gia cảnh: Cá nhân nộp thuế với mức giảm trừ gia cảnh là 132 triệu đồng/năm. Tương đương 11 triệu đồng/tháng và đối với người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Các khoản đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) . Và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tùy thuộc vào ngành nghề và yêu cầu của pháp luật.

Giảm trừ các khoản đóng tiền tự nguyện: Bao gồm tiền đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, đóng góp quỹ nhân đạo và hưu trí.

Để đủ điều kiện để tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

  • Đã đăng ký và được cấp mã số thuế.
  • Nộp các hồ sơ chứng minh về tình trạng phụ thuộc của người đó.

Kết luận

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho từng đối tượng khác nhau, mà NextX mong muốn chia sẻ với độc giả. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn rõ ràng và chi tiết, giúp bạn tính toán thuế TNCN một cách dễ dàng và chính xác. Đừng quên theo dõi trang tin NextX để tham khảo thêm nhiều bài viết hay và hữu ích.

Có thể bạn quan tâm: Top 10 ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên mới lạ không thể bỏ qua

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM