Làm thế nào để tính phần trăm hoa hồng một cách dễ dàng hiệu quả cao?

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc thiết lập một hệ thống tính phần trăm hoa hồng hiệu quả. Là quan trọng để khuyến khích và thúc đẩy sự đóng góp của đội ngũ bán hàng. Cách tính phần trăm hoa hồng không chỉ giúp xác định công bằng và minh bạch trong chính sách thưởng lợi. Mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Hãy cùng NextX – Phần mềm CRM cho doanh nghiệp tìm hiểu chi tiết về cách tính phần trăm hoa hồng. Để áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả trong bài viết dưới đây.

Phần trăm hoa hồng là gì?

Phần trăm hoa hồng là một khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng. Thường được sử dụng để mô tả mức độ hoa hồng. Mà một người nhận được dựa trên doanh số bán hàng hoặc giá trị giao dịch mà họ đã tạo ra. Phần trăm hoa hồng được tính toán dựa trên một tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch hoặc doanh số bán hàng.

Làm thế nào để tính phần trăm hoa hồng một cách dễ dàng hiệu quả cao?

Xem thêm: Top 6 phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay

Phần trăm hoa hồng là một cách để khuyến khích và thưởng cho những người làm bán hàng, đối tác. Hoặc nhân viên theo dõi và đạt được mục tiêu và ý tưởng kinh doanh. Nó thường được áp dụng trong nhiều ngành. Bao gồm bất động sản, bán lẻ, và các mô hình kinh doanh đa cấp. 

Các dạng hoa hồng và cách tính phần trăm hoa hồng

Hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm

Hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm là một hình thức thanh toán hoa hồng. Dựa trên một phần trăm của tổng giá trị giao dịch hoặc doanh số bán hàng. Đây là một cách phổ biến để động viên. Và thưởng cho những người tham gia trong quá trình bán hàng hoặc giao dịch.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Giả sử một giao dịch có giá trị là X đơn vị tiền tệ, và tỷ lệ hoa hồng được xác định là Y% (Ví dụ: 5%). Khi đó số tiền hoa hồng (H) mà người bán sẽ nhận được có thể được tính theo công thức: H = (Y/100) x 100%

Ví dụ: 

Một người bán có một giao dịch với tổng giá trị là $1000 và tỷ lệ hoa hồng là 5%. Họ sẽ nhận được hoa hồng: H = (5/100) x 1000 = 50$

Hoa hồng theo bậc thang (Tiered Commission)

Hoa hồng theo bậc thang là một hình thức thanh toán hoa hồng. Trong đó các mức hoa hồng tăng dần hoặc giảm dần theo từng khoảng mức doanh số cụ thể.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách sử dụng các mức phần trăm hoa hồng Pi tương ứng với từng khoảng mức doanh số Di theo công thức:

Làm thế nào để tính phần trăm hoa hồng một cách dễ dàng hiệu quả cao?

Xem thêm: Top 6 phần mềm quản lý KPI Miễn phí tốt nhất mà bạn phải biết

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Ở đây, n là số lượng các khoảng mức doanh số, Pi là phần trăm hoa hồng cho khoảng mức i, Di. Là mức doanh số tối đa của khoảng iDi – 1 là mức doanh số tối thiểu của khoảng i (hoặc D0 nếu i = 1)

Ví dụ: 

Cho một chương trình hoa hồng theo bậc thang với các mức như sau: 5% cho doanh số dưới $1000, 7% cho doanh số từ $1000 đến $5000, và 10% cho doanh số trên $5000.
Nếu một người bán có một giao dịch với doanh số là $7000, hoa hồng sẽ được tính như sau:

H= (5%×(1000−0))+(7%×(5000−1000))+(10%×(7000−5000))

H= 50 + 280 + 200 = 530

Hoa hồng theo đơn hàng lặp lại (Recurring Commission)

Hoa hồng theo đơn hàng lặp lại là một hình thức thanh toán hoa hồng. Trong đó người bán nhận được tiền hoa hồng mỗi khi khách hàng thanh toán cho sản phẩm. Hoặc dịch vụ khách hàng lại theo chu kỳ định.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ hoa hồng (P) với giá trị của đơn hàng đặc biệt (V). Công thức được tính như sau: H = P x V

Ở đây, P là phần trăm hoa hồng và V là giá trị của đơn hàng đặc biệt (hoặc chi phí dịch vụ) mà hoa hồng được tính.

Ví dụ:

Nếu một người  bán tham gia vào một chương trình hoa hồng theo đơn hàng lặp lại với tỷ lệ hoa hồng là 105. Và khách hàng thanh toán hàng tháng $100 cho dịch vụ, thì mỗi lần thanh toán sẽ nhận được:

H = 10% x 100 = 10$

Hoa hồng theo mô hình đa cấp (Multi-Level Marketing – MLM)

Hoa hồng theo mô hình đa cấp là một chiến lược tiếp thị trong đó người bán. Không chỉ nhận hoa hồng từ doanh số bán hàng của họ. Mà còn từ doanh số bán hàng của những người họ đã giới thiệu vào mô hình kinh doanh. Mỗi người bán có thể xây dựng một nhóm (tổ hợp) người bán dưới sự quản lý của mình, tạo nên một hệ thống có cấp độ.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ hoa hồng (P) với giá trị của doanh số bán hàng (V). Công thức tính: H = P x V

Ở đây, P là phần trăm hoa hồng và V là giá trị của doanh số bán hàng mà hoa hồng được tính.

Ví dụ:

Giả sử có một chương trình hoa hồng theo mô hình đa cấp với tỷ lệ hoa hồng là 5%. Và người bán A có một đội ngũ người bán B và C dưới sự quản lý của mình. Nếu A thực hiện một giao dịch với doanh số là $1000 và B thực hiện một giao dịch với doanh số là $500. Và C thực hiện với một giao dịch với doanh số là $700. Thì hoa hồng mà A nhận được từ doanh số bán hàng của mình. Cũng như doanh số bán hàng của B và C sẽ được tính như sau:

H (A) = 5% x 1000 = 50

H (B) = 5% x 500 = 25

H (C) = 5% x 700 = 35

Tổng hoa hồng nhận được là 50 + 25 + 35 = 110

Xem thêm:Top 7 Phần mềm quản lý bán hàng dành cho chủ cửa hàng tạp hóa miễn phí tốt nhất

Hoa hồng theo kích thước đơn hàng (Order Size Commission)

Hoa hồng theo kích thước đơn hàng là một hình thức thanh toán hoa hồng. Trong đó giá trị của hoa hồng tăng theo giá trị của đơn hàng.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách sử dụng các mức phần trăm hoa hồng (Pi) tương ứng với các khoảng giá trị đơn hàng (Vi). Công thức có thể được mô tả như sau:

H = ∑i = 1n Pi×(Vi−Vi−1)

Ở đây, n là số lượng các khoảng giá trị đơn hàng, Pi là phần trăm hoa hồng cho khoảng i, Vi-1 là giá trị đơn hàng tối đa của khoảng i (hoặc V0 nếu i=1).

Ví dụ:

Cho một chương trình hoa hồng theo kích thước đơn hàng với các mức như sau: 3% cho đơn hàng dưới $100, 5% cho đơn hàng từ $100 đến $200, và 7% cho đơn hàng trên $200.
Nếu một người bán thực hiện một đơn hàng có giá trị là $150, hoa hồng sẽ được tính như sau:

H = (3%×(100−0))+(5%×(150−100))

H = 3 + 2.5 = 5.5

Do đó, người bán sẽ nhận được $5.5 làm hoa hồng từ đơn hàng này.

Hoa hồng theo mục tiêu doanh số (Sales Target Commission)

Hoa Hồng Theo Mục Tiêu Doanh Số là một hình thức thanh toán hoa hồng. Trong đó người bán nhận được hoa hồng bổ sung khi họ đạt được một mức doanh số nhất định. Hoặc mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ hoa hồng bổ sung (P) với giá trị doanh số đạt được (V). Công thức có thể được mô tả như sau:

H = P × V

Ở đây, P là phần trăm hoa hồng bổ sung và V là giá trị doanh số đạt được khi mục tiêu doanh số được đạt.

Ví dụ:

Giả sử có một chương trình hoa hồng theo mục tiêu doanh số với tỷ lệ hoa hồng bổ sung là 10%. Và mục tiêu doanh số hàng tháng là $10,000. Nếu một người bán đạt được doanh số bán hàng là $12,000 trong tháng. Hoa hồng bổ sung mà họ nhận được sẽ được tính như sau:

H = 10% × 12,000 = 1,200

Do đó, người bán sẽ nhận được $1,200 làm hoa hồng bổ sung từ việc đạt được mục tiêu doanh số.

Hoa hồng kích thích (Incentive Commission)

Hoa hồng kích thích là một hình thức thanh toán hoa hồng trong đó người bán được thưởng thêm hoa hồng. Khi họ đạt được các mục tiêu cụ thể hoặc thực hiện các hành động nhất định.

Cách tính phần trăm hoa hồng:

Mức hoa hồng (H) có thể được tính bằng cách nhân tỷ lệ hoa hồng (P) với giá trị doanh số đạt được (V) và thêm vào đó mức hoa hồng kích thích (I). Công thức có thể được mô tả như sau: H=(P×V)+I

Ở đây, P là phần trăm hoa hồng, V là giá trị doanh số đạt được, và I là mức hoa hồng kích thích.

Ví dụ:

Cho một chương trình hoa hồng kích thích với tỷ lệ hoa hồng là 5%. Và mức hoa hồng kích thích là $100 khi đạt được mục tiêu doanh số là $10,000. Nếu người bán đạt được doanh số bán hàng là $12,000, hoa hồng mà họ nhận được sẽ được tính như sau:

H= (5% × 12,000) + 100 = 600 + 100 = 700

Do đó, người bán sẽ nhận được $700 làm hoa hồng từ việc đạt được doanh số và mục tiêu kích thích.

Làm thế nào để tính phần trăm hoa hồng một cách dễ dàng hiệu quả cao?

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng dành cho chủ cửa hàng siêu thị

Ưu điểm khi đưa ra cách tính phần trăm hoa hồng phù hợp

Cách tính phần trăm hoa hồng đối với doanh nghiệp

Khuyến khích nỗ lực bán hàng

Hóa hồng phần trăm không chỉ là một hình thức thanh toán. Mà còn là một công cụ mạnh mẽ để tạo động lực cho nhân viên bán hàng và đối tác. Phần trăm hoa hồng này tăng cường động lực, kích thích họ nỗ lực hơn để đạt được doanh số bán hàng và nâng cao hiệu suất của họ. Điều này tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự cam kết. Và sự chăm chỉ trong việc thúc đẩy chỉ số marketing.

Chia sẻ rủi ro tốt hơn

Mô hình hoa hồng phần trăm giúp doanh nghiệp chia sẻ và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp một cách công bằng với người bán. Vì hoa hồng chỉ được chi trả khi có doanh số được tạo ra. Do đó, nếu không có giao dịch nào thực hiện, doanh nghiệp không phải chi trả hoa hồng. Điều này tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi bên đều có lợi ích từ việc đạt được doanh số. Đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả.

Thu nhập biến động tương ứng

Mô hình hoa hồng phần trăm mang lại sự linh hoạt cho doanh nghiệp. Trong việc điều chỉ chi phí hoa hồng tương ứng với giá trị giao dịch. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận. Các nhóm bán hàng có thể thích ứng với biến động thị trường. Và tăng cường hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt. Đặc biệt là khi đối mặt với sự biến động của nền kinh tế.

Khích lệ bán hàng đa cấp

Hoa hồng phần trăm đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sự phát triển của đội ngũ bán hàng đa cấp. Với mô hình này, không chỉ người bán hàng chính. Mà còn cả những người họ giới thiệu vào hệ thống đều có cơ hội kiếm hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. Điều này thúc đẩy sự mở rộng của mạng lưới tiếp thị của doanh nghiệp. Tạo ra một chuỗi liên kết có lợi cho tất cả mọi người tham gia.

Dễ quản lý và theo dõi

Hệ thống hoa hồng phần trăm được tính toán dựa trên giá trị giao dịch. Giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi một cách dễ dàng. Sự hiện đại của các công nghệ và phần mềm quản lý giúp tự động hóa quy trình tính toán. Giảm thiểu mức độ sai sót và tăng cường tính minh bạch. Điều này tạo ra một hệ thống hoa hồng hiệu quả và dễ quản lý.

Cách tính phần trăm hoa hồng đối với cá nhân

Động lực làm việc hơn

Hệ thống hoa hồng phần trăm không chỉ là một hình thức thanh toán, mà còn là một nguồn động lực mạnh mẽ cho cá nhân. Việc nhận được một khoản tiền phụ thuộc vào hiệu suất cá nhân. Giúp tạo ra một động lực mạnh mẽ để nỗ lực và đạt được mục tiêu doanh số. Cá nhân không chỉ cảm nhận sự công bằng. Mà còn có cơ hội kiểm soát thu nhập của mình thông qua việc tối ưu hóa hiệu suất cá nhân.

Thu nhập biến động

Mô hình hoa hồng phần trăm tạo ra một hệ thống thu nhập linh hoạt cho cá nhân. Bằng cách nỗ lực và tăng cường doanh số bán hàng, cá nhân có khả năng kiểm soát thu nhập hàng tháng của mình. Điều này mang lại sự linh hoạt và tự do tài chính. Khiến cho cá nhân có thể định hình và quản lý thu nhập theo cách mà họ chủ động.

Cơ hội kiếm tiền nhiều hơn

Với hệ thống hoa hồng phần trăm, cơ hội kiếm tiền không bị giới hạn. Các cá nhân có thể đạt được mức doanh số cao hơn và từ đó, kiếm được nhiều hơn. Điều này không chỉ tăng cường động lực mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh tích cực. Khiến cho cá nhân luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển và tối ưu hóa thu nhập.

Khả năng kiếm tiền ổn định

Đối với những người có kỹ năng bán hàng xuất sắc, hóa hồng phần trăm. Mang lại khả năng kiếm tiền ổn định và thậm chí tạo ra cơ hội làm nghề chuyên nghiệp. Việc này không chỉ là một nguồn thu nhập đáng kể. Mà còn thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực bán hàng.

Linh hoạt và tự chủ

Hệ thống hoa hồng phần trăm mang lại sự linh hoạt và tự chủ cho cá nhân. Cá nhân có thể tổ chức công việc của mình theo cách tốt nhất. Và thúc đẩy doanh số bán hàng một cách sáng tạo. Sự tự chủ này không chỉ làm tăng hiệu suất cá nhân. Mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong quá trình làm việc.

Kết luận 

Như vậy, việc biết cách tính phần trăm hoa hồng không chỉ là một yếu tố quan trọng trong quản lý doanh nghiệp mà còn là chìa khóa để tạo động lực cho đội ngũ nhân viên. Bằng cách thực hiện các phương pháp tính toán chính xác và linh hoạt, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hệ thống thưởng lợi, giúp cả nhân viên và công ty đều đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, sự minh bạch trong việc tính toán hoa hồng cũng góp phần làm tăng uy tín và niềm tin từ phía đội ngũ lao động và đối tác kinh doanh. Hãy theo dõi trang tin NextX để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn trong kinh doanh nhé.

Xem thêm: Lập kế hoạch công việc theo phương pháp 5W – H – 2C – 5M

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM