Quản lý dễ dàng

Với khả năng tạo thống kê, báo cáo nhanh chóng theo điều kiện, CloudPro CRM sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc quản lý hợp đồng:

  • Quản lý theo thời gian: tháng, quý, năm…

  • Quản lý theo trạng thái hợp đồng: đã ký, chưa ký, đến hạn, quá hạn…

  • Quản lý theo chi nhánh, đại lý.

Và còn rất nhiều cách quản lý khác tùy theo nhu cầu và điều kiện đặt ra của từng doanh nghiệp

Xem chi tiết

Lưu trữ thông tin hợp đồng

NextCRM sẽ giúp bạn lưu trữ thông tin hợp đồng một cách dễ dàng với các thông tin: tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, người phụ trách …

Phần mềm quản lý hợp đồng NextCRM giúp quản lý các thông tin chung về hợp đồng như:

Thông tin liên quan hợp đồng mua, hợp đồng bán: giá trị hợp đồng, ngày ký, đối tác ký kết ...

Theo dõi được từng hợp đồng để biết được tình trạng hợp đồng đó đang thực hiện, chưa thực hiện, tạm ngừng thực hiện, thanh lý

Đối với hợp đồng bán, có thể quản lý các thông tin liên quan như về số lượng, đơn giá bán mà hợp đồng đã được ký kết với bên mua

Để phục vụ việc phân loại và quản lý hợp đồng: chương trình cho phép nhóm hợp đồng theo nhiều tiêu chí khác nhau như: khách hàng, đơn vị thực hiện, tình trạng thực hiện, ngày ký

Những lợi ích khi quản lý hợp đồng trên phần mềm NextCRM

Quản lý tập trung

Quản lý tập trung tất cả các hợp đồng hiện có trong doanh nghiệp tập trung trực tuyến trên một hệ thống

Theo dõi tổng quan

Theo dõi tổng quan quá trình tạo lập, thời gian hiệu lực hợp đồng trên một hệ thống

Dễ dàng tra cứu

Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm nhanh một hợp đồng với bộ lọc thông minh

Xây dựng chiến lược

Xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu tỉ lệ gia hạn hợp đồng

Xem chi tiết

HOTLINE 24/7 :090 224 3822