Tạo chiến dịch tiếp thị thuận tiện

  • NextCRM

cung cấp cho người quản lý chức năng tạo chiến dịch. Với chức năng này giúp cho các chiến dịch được thêm vào hệ thống quản lý chung của công ty. Các bộ phận có liên quan đều có thể xem các chiến dịch đang diễn ra của công ty.

  • Khi tạo chiến dịch mới

người quản lý cần khai báo một số nội dung quan trọng như: Tên chiến dịch, người phụ trách chính, đối tượng hướng đến, mục tiêu của chiến dịch, chi phí dự kiến, số lượng khách hàng dự kiến

Xem chi tiết

Quản lý chiến dịch dễ dàng

Quản lý báo cáo

NextCRM còn cung cấp chức năng quản lý báo cáo vô cùng thuận tiện. Các chiến dịch được tạo sẽ được lưu trữ tại danh mục quản lý chiến dịch. Chúng được sắp xếp theo các trật tự mà người dùng thiết lập

Tìm kiếm hoặc lọc với các điều kiện đặt trước

Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm hoặc lọc với các điều kiện đặt trước như: Ngày tạo, loại chiến dịch, người phụ trách chiến dịch

Đánh dấu các chiến dịch quan trọng

Người dùng cũng có thể đánh dấu các chiến dịch quan trọng hoặc điều chỉnh các chiến dịch đã tạo trước đó sao cho phù hợp với yêu cầu được thay đổi. Từ đó kịp thời điều chỉnh, quản lý các bộ phận có liên quan, nâng cao hiệu quả chiến dịch

Xem chi tiết

Lập báo cáo chiến dịch hiệu quả

NextCRM báo báo hỗ trợ tất cả các module

Đối với NextCRM báo báo hỗ trợ tất cả các module. Riêng module quản lý chiến dịch báo cáo cho phép người dùng kiểm tra lại các chiến dịch trong quá khứ hoặc theo dõi các chiến dịch đang diễn ra

Lập báo cáo theo tuỳ chọn một cách dễ dàng

Bạn có thể lập báo cáo theo các tuỳ chọn trước đó một cách dễ dàng. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo lập điều kiện hoặc tạo báo cáo dạng biểu đồ nếu muốn. Chính những chức năng bổ ích ấy sẽ phần nào giúp bạn có các chiến dịch hoàn hảo hơn cho công ty

NextCRM cung cấp giải pháp quản lý chiến dịch

Quản lý số lượng, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng của toàn bộ chiến dịch

Liên kết các phòng ban

Cho phép liên kết với các tính năng khác cùng phân hệ và các phân hệ khác giúp dễ dàng theo dõi, giám sát tiến độ dự án

Giao việc theo phòng ban

Thừa hưởng sơ đồ tổ chức từ phân hệ nhân sự nên có thể giao việc theo phòng ban, vị trí một cách thuận tiện, nhanh chóng

Cảnh báo tự động

Cài đặt các cảnh báo công việc tự động và không giới hạn. Hệ thống báo cáo tự động hỗ trợ xây dựng mọi mẫu báo cáo

Báo cáo trực quan

Hiển thị công việc, dự án theo nhiều cách khác nhau: Màn hình danh sách, Màn hình Gantt chart, Màn hình lịch, Màn hình Kanban

Xem chi tiết

Đăng ký dùng thử miễn phí

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822