Lợi ích của marketing automation đối với doanh nghiệp

 • Mở rộng phạm vi các khách hàng tiềm năng

 • Hỗ trợ tối ưu các chiến dịch marketing

 • Tìm ra các khách hàng tiềm năng thông qua hành vi người dùng trên các nền tảng của bạn (website, mạng xã hội, v.v.)
 • Gửi cho các khách hàng này thông tin, bài viết hữu ích, catalogue sản phẩm để tăng độ tin tưởng cho thương hiệu
 • Sau đó, dựa vào các dữ liệu thu thập được, bạn có thể phân khúc các nhóm khách hàng ra theo từng nhu cầu về sản phẩm, sở thích của họ và đưa đến cho họ những thông điệp phù hợp.
 • Và cuối cùng, những khách hàng này sẽ được gửi đến đội sale để hoàn thành phễu bán hàng

 • Cung cấp các thông điệp marketing dựa trên điểm kích thích
 • Lên các chiến dịch email (không thường xuyên) để duy trì sự quan tâm của khách hàng
 • Xây dựng các chiến dịch email được cá nhân hóa
 • Xây dựng được tệp đối tượng cho các chiến dịch quảng cáo

Mở rộng phạm vi các khách hàng tiềm năng

 • Tìm ra các khách hàng tiềm năng thông qua hành vi người dùng trên các nền tảng của bạn (website, mạng xã hội, v.v.)
 • Gửi cho các khách hàng này thông tin, bài viết hữu ích, catalogue sản phẩm để tăng độ tin tưởng cho thương hiệu
 • Sau đó, dựa vào các dữ liệu thu thập được, bạn có thể phân khúc các nhóm khách hàng ra theo từng nhu cầu về sản phẩm, sở thích của họ và đưa đến cho họ những thông điệp phù hợp.
 • Và cuối cùng, những khách hàng này sẽ được gửi đến đội sale để hoàn thành phễu bán hàng

Hỗ trợ tối ưu các chiến dịch marketing

 • Cung cấp các thông điệp marketing dựa trên điểm kích thích
 • Lên các chiến dịch email (không thường xuyên) để duy trì sự quan tâm của khách hàng
 • Xây dựng các chiến dịch email được cá nhân hóa
 • Xây dựng được tệp đối tượng cho các chiến dịch quảng cáo

Thành phần trong Marketing Automation

Một nền tảng dữ liệu marketing tập trung

Nó sẽ tạo ra một nơi dành cho tất cả các dữ liệu marketing của bạn, như là các dữ liệu về hành vi và tương tác của khách hàng, v.v . Bạn có thể phân khúc và đưa ra các thông điệp riêng phù hợp cho từng khách hàng khác nhau

Một công cụ giúp tăng sự tương tác

Marketing automation có thể tạo ra một môi trường giúp xây dựng, quản lý và tự động hóa các quy trình và tương tác, dành cho các hoạt động marketing trên cả các kênh online và offline

Một công cụ phân tích

Một công cụ giúp bạn thử nghiệm, đo lường và tối ưu ROI cho các hoạt động marketing, cũng như có ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của doanh nghiệp

Sự kết hợp giữa công nghệ và marketing

Marketing automation có thể được xem như một tập hợp những ứng dụng marketing hiệu quả, phối hợp tốt với nhau và có thể đo lường được, mà bạn cần để đạt được mục tiêu của mình

Marketing automation phù hợp với

Doanh nghiệp B2C

Các doanh nghiệp B2C sử dụng marketing automation thường có mục tiêu chính là xây dựng thương hiệu. Các doanh nghiệp B2C cần phải hiện diện liên tục xuyên suốt các điểm chạm của các khách hàng của mình. Và marketing automation có thể giúp họ thực hiện được điều đó, thông qua các chiến dịch email, CRM, v.v.

Doanh nghiệp B2B

Đối với các doanh nghiệp B2B, ngôi nhà truyền thống của marketing automation, mục tiêu của họ khi sử dụng nó là để  xây dựng chân dung khách hàng, xây dựng các quy trình làm việc dựa trên hành trình khách hàng, thu thập những thông tin thật sự cần thiết của các khách hàng của mình. Không chỉ vậy, marketing automation còn là công cụ để họ duy trì tương tác với các đối tác của mình

Xem chi tiết

Đăng ký sử dụng miễn phí

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822