6 Phương pháp quản lý vốn của tài chính kinh doanh hiệu quả hiện nay 

Ngày nay việc kinh doanh tài chính một từ ngữ quen thuộc luôn được quan tâm tâm tới lĩnh vực kinh tế. Doanh nghiệp đủ nguồn vốn và quản lý tài chính hiệu quả trong suốt vòng đời rất cần thiết. Trong tài chính kinh doanh, nó đóng vai trò quan trọng trong việc định hình. Và duy trì được sự thành công của một doanh nghiệp. Đòi hỏi sự hiểu biết về các nguyên tắc và công cụ tài chính, khả năng phân tích và đánh giá. Cũng như khả năng đưa ra quyết định chiến lược kinh doanh. Việc quản lý tài chính cho doanh nghiệp hiệu quả giúp duy trì sự ổn định tài chính và tạo ra cơ hội phát triển. Cùng NextXPhần mềm CRM cho doanh nghiệp tìm hiểu bài viết dưới đây về tài chính kinh doanh trên thị trường ngày nay nhé!

Tìm hiểu tài chính kinh doanh

Tài chính kinh doanh

Xem thêm Làm thế nào để tính phần trăm hoa hồng một cách dễ dàng hiệu quả cao?

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Vai trò 

Lĩnh vực nghiên cứu và quản lý các nguồn tài nguyên tài chính trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giá trị dài hạn. Đây là một khía cạnh quan trọng của quản lý doanh nghiệp. Và quan trọng trong việc định hình chiến lược và quyết định kinh doanh. Tài chính kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Nó giúp quản lý hiệu quả tài nguyên tài chính & kinh doanh. Để đưa ra quyết định thông minh về đầu tư và lập kế hoạch báo cáo tài chính doanh nghiệp. Và đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. 

Hoạt động tài chính kinh doanh 

Tài chính kinh doanh

Xem thêm Bật mí 5 bước quản lý rủi ro trong doanh nghiệp mà bạn cần biết

  • Tài chính kinh doanh bao gồm các hoạt động như quản lý tiền mặt, lập kế hoạch tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro tài chính, quản lý vốn, quản lý nợ, và phân phối lợi nhuận. Các nguyên tắc tài chính cơ bản như thời gian giá trị tiền, đòn bẩy tài chính, giá trị hiện tại và giá trị tương lai đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra những quyết định tài chính kinh doanh.
  • Ngân sách: Lập kế hoạch và theo dõi việc sử dụng tiền và các nguồn tài chính khác trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Đầu tư: Quyết định về việc sử dụng tiền để mua tài sản hoặc đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lợi.
  • Quản lý rủi ro: Xác định và đánh giá các yếu tố rủi ro tài chính và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động của chúng.
  • Quản lý vốn: Tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp và quản lý hiệu quả các nguồn vốn.
  • Quản lý nợ: Quản lý các khoản nợ và đảm bảo rằng công ty có khả năng trả nợ đúng hạn.
  • Phân phối lợi nhuận: Xác định cách chia sẻ lợi nhuận sau thuế cho các chủ sở hữu và tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Quy trình trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính kinh doanh

Xem thêm Quy trình 8 bước trong cách đọc báo cáo tài chính nắm trọn dễ dàng

Lập kế hoạch và ngân sách cho tài chính kinh doanh

Các doanh nghiệp phải sử dụng  dữ liệu tài chính hiện tại và lịch sử. Để đặt mục tiêu cũng như sửa đổi và thay đổi lượng ngân sách. Việc lập một kế hoạch chi tiết, rõ ràng cũng giống như vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của công ty bạn. Điều này có nghĩa là công ty đang xem xét lại các hoạt động hàng ngày và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp dài hạn của mình. Cố gắng liên tục liên kết các mục tiêu tài chính với những hoạt động này.  Khi lập kế hoạch cụ thể, doanh nghiệp có thể đặt ra ngân sách phù hợp vào từng thời điểm khác nhau. Ngoài ra, ngân sách bao gồm nhiều phòng ban và có thể thay đổi do biến động của thị trường. 

Phân bổ nguồn lực 

Các nhà quản lý tài chính phải ấn định giá trị cho nguồn vốn. Và đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực dựa trên các tiêu chí. Như mục tiêu tài chính và tăng trưởng dự kiến ​​của công ty. Phân bổ nguồn lực rất quan trọng vì nó cho phép các công ty tạo ra các kế hoạch tài chính dài hạn. Tập trung vào các mục tiêu kinh doanh hiện tại. Các nhà quản lý tài chính phải hỗ trợ các công ty bằng cách cung cấp một khuôn khổ cho việc sử dụng vốn và xác định các danh mục đầu tư. Sẽ tạo ra lợi nhuận lớn nhất dựa trên tình hình tài chính của công ty.

Hoạt động và giám sát 

Giai đoạn này sẽ phải rất quan trọng để ngăn chặn gian lận và phân bổ nguồn vốn sai. Giám đốc tài chính (CFO) phải thường xuyên xem xét hoạt động kinh doanh và dòng tiền. Việc kiểm tra thường xuyên này giúp giảm thiểu gian lận và nhanh chóng phát hiện các vấn đề khác.  Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo hoạt động tài chính kinh doanh liên tục. Bằng cách đảm bảo tính hiệu quả và chính xác của các quy trình tài chính của công ty. 

 Đánh giá và báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Các nhà quản lý tài chính nên thường xuyên đánh giá hệ thống quản lý tài chính của công ty. Và thực hiện các thay đổi nếu cần thiết. Báo cáo và dữ liệu tài chính giúp cho bạn đánh giá hiệu quả và sự thành công trong doanh nghiệp như thế nào. Các tiêu chí mà các chuyên gia  xem xét khi đánh giá hệ thống quản trị tài chính. Bao gồm bảo mật, nhu cầu dữ liệu của công ty và mức độ hỗ trợ. Các tiêu chí này khác nhau tùy thuộc vào quy mô của quy trình, ngành nghề. Tình hình của tài chính hiện tại và mục tiêu tới dài hạn của mỗi doanh nghiệp. . 

Các chuyên gia quản lý tài chính có thể đưa ra các đề xuất dựa trên nghiên cứu. Để giúp doanh nghiệp lưu trữ và quản lý dữ liệu tài chính của mình một cách an toàn. Tuân thủ  luật pháp liên quan và sử dụng dữ liệu khi cần thiết.

Phương pháp quản lý vốn trong kinh doanh tài chính 

Tài chính kinh doanh

Xem thêm 10 chức năng quan trọng của tài chính có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế?

 

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra: 

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Quản lý vốn là quá trình tối ưu hóa cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Và quản lý hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và tài chính. Mục tiêu chính của quản lý vốn là đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng vốn một cách hiệu quả. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giá trị dài hạn một cách tuyệt đối.

Cấu trúc vốn trong tài chính kinh doanh

Đây là tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu (vốn sở hữu của các cổ đông doanh nghiệp) và vốn vay (nợ vay từ ngân hàng, trái phiếu, v.v.). Quản lý cấu trúc vốn đúng cách giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn phù hợp. Và tối ưu hóa cân bằng giữa lợi ích của các cổ đông và nguồn vốn vay.

Vòng quay vốn

 Đây là thời gian mà một đơn vị tiền mặt hoặc tài sản tài chính của doanh nghiệp. Được quay vòng trong quá trình kinh doanh. Quản trị tài chính doanh nghiệp vòng quay vốn đúng cách giúp tăng tính thanh khoản. Và hiệu suất của công ty bằng cách giảm thời gian chu kỳ tiền mặt. Tăng tốc độ thu hồi các khoản phải thu và khoản phải trả.

Quản lý lãi suất

 Việc quản lý lãi suất là rất quan trọng trong việc sử dụng các nguồn vốn vay. Doanh nghiệp cần phải đánh giá lãi suất hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai. Để quyết định vay vốn với lãi suất hợp lý và tối ưu hóa chi phí tài chính.

Đánh giá dự án đầu tư

Trước khi đầu tư vào một dự án, doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá tài chính. Để đảm bảo rằng dự án có khả năng sinh lợi và đạt được lợi nhuận. Các phương pháp đánh giá dự án như chỉ số NPV (Net Present Value), tỷ suất sinh lợi (IRR – Internal Rate of Return) và thời gian hoàn vốn (Payback Period). Được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của dự án.

Quản lý rủi ro tài chính kinh doanh 

Rủi ro tài chính có thể xuất hiện từ nhiều nguồn như biến động thị trường tài chính. Làm thay đổi lãi suất, rủi ro hối đoái, v.v. Quản lý rủi ro tài chính đòi hỏi việc xác định các yếu tố rủi ro tiềm tàng. Và áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động của chúng. Ví dụ như việc sử dụng các công cụ tài chính doanh nghiệp phát sinh như hợp đồng tương lai. Hoặc sử dụng các hình thức bảo hiểm khi đầu tư tài chính cá nhân.

Quản lý kinh doanh tài chính nguồn vốn

Quản lý nguồn vốn thị trường tài chính bao gồm việc thu thập và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Doanh nghiệp cần xác định các nguồn vốn khả dụng. Như vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn vay ngắn hạn và vốn cố định. Để đảm bảo rằng có đủ vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu tài chính.

Lưu ý khi làm tài chính kinh doanh thành công

Tài chính kinh doanh

Xem thêm 4 nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của ngân hàng mà bạn nên biết

Lập kế hoạch tài chính

Hãy đầu tư thời gian và nỗ lực để lập kế hoạch tài chính chi tiết và có cơ sở. Kế hoạch tài chính sẽ giúp bạn xác định mục tiêu tài chính, dự đoán dòng tiền, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Quản lý tiền mặt

Tiền mặt là vốn quý giá của một doanh nghiệp. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn và tránh tình trạng thiếu tiền. Quản lý vòng quay tiền mặt, thu hẹp chu kỳ tiền mặt. Và theo dõi cẩn thận các dòng tiền vào ra sẽ giúp bạn duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều chỉnh chi phí

 Xem xét kỹ lưỡng các chi phí và xác định những cơ hội tiết kiệm. Điều chỉnh và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả sẽ giúp tăng lợi nhuận và tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quản lý vốn lưu động

 Vốn lưu động là vốn dùng để duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đảm bảo rằng bạn có đủ vốn lưu động để trả các khoản phải trả, duy trì sản xuất và kinh doanh một cách liên tục.

Nguồn tài chính

 Đừng dựa quá nhiều vào một nguồn tài chính duy nhất. Tìm cách đa dạng hóa nguồn tài chính bằng cách kết hợp vốn chủ sở hữu, vốn vay từ ngân hàng, vốn vay từ nhà đầu tư, v.v. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống tài chính khó khăn.

Theo dõi và đánh giá

Điều quan trọng là theo dõi và đánh giá thường xuyên các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính và các thông số kinh doanh. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng thể về hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Tìm kiếm tư vấn chuyên gia

Nếu cần thiết, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính để nhận được hướng dẫn. Và giúp đỡ trong việc quản lý tài chính kinh doanh với công thức tài chính doanh nghiệp .

Kết luận 

Bài viết dưới đây NextX giới thiệu đến bạn đóng vai trò quan trọng trong tài chính kinh doanh. Đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Giúp quản lý hiệu quả tài chính đưa quyết định thông minh về lập kế hoạch và đầu tư. Có khả năng đáp ứng được yêu cầu của thị trường và tăng trưởng hiện nay. Từ đó để hiểu sâu kiến thức bản chất của tài chính để đầu tư một cách thông minh hãy cùng theo dõi trang tin NextX nhé!

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM