MARKETING AUTOMATION LÀ GÌ? 9 bước triển khai marketing automation hiệu quả bất ngờ cho doanh nghiệp tổ chức

MARKETING AUTOMATION LÀ GÌ? 9 bước triển khai marketing automation hiệu quả bất ngờ cho doanh nghiệp tổ chức

Những người đã tiếp xúc các hệ thống Phần mềm CRM rồi. Chắc hẳn một trong những chức năng ấn tượng nhất là marketing automation (tự động hóa marketing) hoặc sales automation (tự động hóa bán hàng), một hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. Tiết kiệm rất nhiều chi phí quản lý, và […]