MARKETING AUTOMATION LÀ GÌ?

MARKETING AUTOMATION LÀ GÌ?

Những người đã tiếp xúc các hệ thống Phan mem CRM rồi. Chắc hẳn một trong những chức năng ấn tượng nhất là marketing automation (tự động hóa marketing) hoặc sales automation (tự động hóa kinh doanh), một hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. Tiết kiệm rất nhiều chi phí quản lý, và không […]