Phần mềm CRM tích hợp website landing page

Phần mềm CRM tích hợp website landing page

PHẦN MỀM CRM TÍCH HỢP WEBSITE LANDING PAGE: Đa số các doanh nghiệp đều có website, vậy thì làm thế nào để thu thập dữ liệu người dùng, hay các khách muốn sử dụng website để lại số điện thoại hay email? Chính vì vậy phần mềm CRM NextCRM đưa ra giải pháp tích hợp […]