Tiêu Chí Lựa Chọn Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng CRM Phù Hợp

Tiêu Chí Lựa Chọn Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng CRM Phù Hợp

Phần mềm quản lý bán hàng CRM là một giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tương tác với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp muốn mang đến cho đến cho khách hàng. Hiện nay có nhiều phần mềm CRM được cung cấp trên […]

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là gì

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là gì

Bạn đã từng nghe thấy khái niệm giá trị vòng đời khách hàng? Hay khái niệm Customer Life Time Value, NextCRM chúng tôi biết chắc chắn rằng các bạn từng sử dụng những báo cáo kiểu này, nhưng có thể chưa đưa nó sang khai niệm hóa đơn giản để dễ dàng đội kinh doanh […]