CRM giáo dục – Tích hợp quản lý dạy học online

CRM giáo dục – Tích hợp quản lý dạy học online

CRM GIÁO DỤC HỌC ONLINE: NextX cho ngành giáo dục còn có thể là NextEdu – Chuyển đổi số cho trung tâm giáo dục Để cập nhật thêm những thông tin hay trong Trang tin NextX  cùng tìm hiểu thêm! Trên thị trường có rất nhiều các phần mềm quản lý giáo dục hay các […]