Top 6 nền tảng thương mại điện tử ecommerce platform tốt nhất hiện nay

Top 6 nền tảng thương mại điện tử ecommerce platform tốt nhất hiện nay

Với sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, cùng tình hình thị trường khó khăn vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh để phù hợp với xu hướng mới trong trạng thái “bình thường mới”. Ước tính hiện có 70% người dùng Internet hàng ngày với thời […]