Chuyển đổi số cho công ty bảo hiểm bằng NextX CRM

Chuyển đổi số cho công ty bảo hiểm bằng NextX CRM

Ngành bảo hiểm được đánh giá là một trong những ngành kinh doanh cạnh tranh và khốc liệt, và việc chăm sóc khách hàng trong ngành bảo hiểm luôn luôn được coi trọng. Các công ty bảo hiểm cũng dành nhiều sự quan tâm rất lớn đối với Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM. […]