Hệ thống CRM cho công ty du lịch lữ hành resort khách sạn

Hệ thống CRM cho công ty du lịch lữ hành resort khách sạn

Du lịch đang trải qua thời kỳ thoái trào nhất do tác động mạnh mẽ của dịch Covid  19 nhưng ngành du lịch vẫn được là ngành công nghiệp hái ra tiền và tất nhiên sự cạnh tranh giữa các đối thủ với nhau rất khốc liệt. Với đặc thù phải quản lý số lượng […]