Top 7 phần mềm quản lý cuộc gọi telesale tốt nhất hiện nay

Top 7 phần mềm quản lý cuộc gọi telesale tốt nhất hiện nay

Covid là bước chuyển mình của các doanh nghiệp trong mùa dịch, chuyển mình để đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số nhanh hơn, mạnh mẽ nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững. Quản lý đội kinh doanh, hay đơn giản quản lý telesales những nhân viên kinh doanh gọi điện từ […]