Customer Data Platform (CDP) là gì? 6 điểm mà hệ thống giải pháp CDP bắt buộc phải có

Customer Data Platform (CDP) là gì? 6 điểm mà hệ thống giải pháp CDP bắt buộc phải có

CDP là nơi lưu trữ trung tâm cho dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó tổng hợp và tổ chức dữ liệu đó để tạo một hồ sơ khách hàng thống nhất có thể được sử dụng để tối ưu hóa các chiến lược ​​marketing và trải nghiệm người dùng. Cùng NextX […]