Khám phá 3 bước quy trình kiểm toán giúp đảm bảo độ tin cậy tài chính

Kiểm toán có vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển của một công ty. Kiểm toán chính xác là gì, kiểm toán báo cáo tài chính thường niên được thực hiện như thế nào? Trong bài viết dưới đây, NextXPhần mềm CRM sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình kiểm toán. 

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

kiểm toán tài chính là gì

Xem thêm: 4 vai trò quan trọng và cần thiết người làm kiểm toán nội bộ nên biết

Kiểm toán bao gồm việc kiểm tra và xác nhận tính chính xác và trung thực của dữ liệu; hồ sơ kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là hỗ trợ những người cần sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính của công ty. 

Trong đó, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán là thước đo để đánh giá các cuộc kiểm toán. Kiểm toán thường được thực hiện bởi các công ty kế toán. Để phục vụ nhu cầu của chủ doanh nghiệp, chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư, v.v. Đặc biệt là: 

Đối với nhà quản lý: Chỉ ra những tồn tại, sai sót đã mắc phải để chấn chỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của tổ chức. 

Đối với ngân hàng và nhà đầu tư: Giúp các công ty xem xét lại việc cho vay dựa trên tình hình tài chính thực tế của họ.

Phân Loại Kiểm Toán Là Gì?

Nó được phân thành ba loại sau tùy thuộc vào mục tiêu kiểm toán. 

Kiểm toán nhà nước 

Đây là hình thức kiểm toán được thực hiện bởi cơ quan kiểm toán thuộc nhà nước. Đây là loại hình kiểm toán theo đúng nghĩa của pháp luật; và bộ phận được kiểm toán không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Loại kiểm toán này thường liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước.  

Đánh giá độc lập 

Loại thử nghiệm này được thực hiện bởi một công ty tư nhân độc lập. Các công ty kế toán độc lập này thường cung cấp các dịch vụ tài chính và kinh doanh được cấp phép tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, đoàn kiểm toán phải có chứng chỉ thực tập. Các nhà đầu tư và bên thứ ba dựa vào loại hình kiểm toán này. 

Kiểm toán nội bộ 

Người thực hiện kiểm toán nội bộ thường là kiểm toán viên nội bộ của công ty. Loại hình kiểm toán này được thực hiện theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty.

Tầm quan trọng của ngành kiểm toán

tầm quan trọng của kiểm toán

Xem thêm: Quản lý doanh nghiệp là gì? Các quy trình và quản lý hiệu quả

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Ngành kiểm toán có vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế và hệ thống tài chính của một quốc gia. 

Đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính 

Kiểm toán giúp xác minh tính chính xác và trung thực của các thông tin tài chính. Như báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các hồ sơ tài chính liên quan. Giúp các bên liên quan như nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng và nhà cung cấp. Đưa ra quyết định chính xác dựa trên thông tin tài chính của công ty bạn. 

Đảm bảo tổ chức tuân thủ quy định

Quá trình kiểm toán có thể phát hiện ra những vi phạm hoặc sai sót về tuân thủ quy định. Việc phát hiện sớm những vi phạm này mang lại cho công ty cơ hội khắc phục và cải tiến các quy trình để đảm bảo tuân thủ. Kiểm toán cũng giúp xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tuân thủ quy định. Điều này bao gồm việc xem xét các hệ thống; quy trình kiểm soát nội bộ của tổ chức; đánh giá việc tuân thủ quy định.  

Bảo vệ lợi ích cổ đông 

Kiểm toán viên độc lập đánh giá hoạt động tài chính của tổ chức và xác nhận tính chính xác của báo cáo tài chính. Nó bảo vệ lợi ích của các cổ đông bằng cách đảm bảo rằng các hoạt động của công ty; được thực hiện theo đúng quy định và không có sai sót trọng yếu. 

Hỗ trợ quản lý và ra quyết định 

Kiểm toán không chỉ xác định tính chính xác của thông tin tài chính mà còn đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý của tổ chức. Thông qua quá trình kiểm toán, bạn có thể phát hiện ra các vấn đề, rủi ro. Và đưa ra các đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và các quyết định kinh doanh.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

quy trình kiểm toán tài chính

Xem thêm: 4 lý do tại sao công ty cần thuê dịch vụ kiểm toán bên ngoài

Kế hoạch kiểm toán 

Kiểm toán viên phải chuẩn bị kế hoạch kiểm toán mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến. Bạn cũng sẽ học cách tiến hành kiểm toán. Ngoài ra, kế hoạch cơ bản của chương trình kiểm toán phải đầy đủ và rõ ràng. 

Kiểm toán viên bắt đầu bằng lời mời kiểm toán và tìm hiểu những gì công ty cần. Tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch và xem xét là chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ để thực hiện chương trình.  

Lập kế hoạch kiểm toán là bước đầu tiên trong quy trình. Ngoài ra, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá  rủi ro có sai sót trọng yếu. Điều này có thể là do gian lận hoặc sai sót ở cấp độ báo cáo và báo cáo tài chính. Vì vậy, cần đề xuất các biện pháp thực hiện để giải quyết các rủi ro đã được đánh giá.

Tiến hành thực hiện kiểm toán

Thanh tra viên thu thập dữ liệu chính xác bằng các phương pháp kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Quá trình này về cơ bản bao gồm việc thực hiện tích cực và tích cực các kế hoạch và chương trình kiểm tra. Từ đó đưa ra ý kiến ​​về độ tin cậy và tính phù hợp của báo cáo tài chính của công ty. Khi đó các thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện bởi kiểm toán viên nhằm kiểm tra và đánh giá chi tiết. 

Kết luận và thành lập ý kiến kiểm toán 

Sau khi quá trình phân tích và đánh giá hoàn tất; kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận và được ghi lại trong báo cáo hoặc nhật ký kiểm toán. Các nhiệm vụ bạn phải hoàn thành trước khi đánh giá quy trình kiểm toán của mình là: 

 • Cân nhắc khoản nợ bất ngờ 
 • Xem xét các sự kiện xảy ra sau khi kết thúc kỳ 
 • Xem xét đơn vị về tính chất hoạt động
 • Nhận thư giải trình của hội đồng (nếu có). 

Kiểm toán viên sau đó tóm tắt kết quả và viết báo cáo kiểm toán. Đồng thời giải quyết các sự kiện sau sáp nhập (nếu có). Tất nhiên, kết quả có thể hoàn toàn chấp nhận được hoặc không.

Phương pháp của quy trình kiểm toán

Kiểm toán tài chính là một hoạt động đặc trưng của kiểm toán nói chung. Vì vậy, kiểm toán tài chính còn sử dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ (phương pháp cân bằng kiểm toán, so sánh trực tiếp, so sánh logic). Và kiểm tra tài liệu bên ngoài (hàng tồn kho, thí nghiệm) để thực hiện chức năng kiểm chứng và bày tỏ ý kiến. , cuộc điều tra. 

Bởi vì mỗi loại hình kiểm toán có những đặc điểm, đối tượng kiểm toán riêng và mối quan hệ giữa đối tượng; đối tượng được kiểm toán nên cũng có nhiều cách khác nhau. Để kết hợp các phương pháp kiểm toán cơ bản nêu trên. Tùy theo tình hình, kiểm toán tài chính có thể sử dụng kết hợp các kỹ thuật kiểm toán cơ bản. Hoặc sử dụng chuyên sâu hơn trong suốt quá trình kiểm toán. 

Khi tiến hành kiểm toán, có hai loại phương pháp kiểm toán: 

Kiểm tra cơ bản

Một quy trình kiểm toán được thiết kế để phát hiện những sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Bao gồm:

Xem xét chi tiết (nhóm giao dịch, số dư tài khoản, thông tin công bố). 

Các thủ tục phân tích cơ bản 

Kiểm tra kiểm soát 

Một quy trình kiểm toán nhằm đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Nhằm ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa những sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo.

Kiểm toán báo cáo tài chính dành cho công ty nào?

Các công ty có thể được yêu cầu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm bao gồm các loại công ty sau: 

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng. Bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.  
 • Tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm. Hay chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán.  
 • Các công ty, tổ chức khác  phải được kiểm toán theo yêu cầu pháp luật có liên quan. 
 • Theo quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp nhà nước; trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước, phải được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Trừ các dự án thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; công ty, tổ chức đầu tư vốn nhà nước để thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải được kiểm tra báo cáo. Báo cáo  dự án cuối cùng đã được hoàn thành. 
 • Các công ty, tổ chức trong đó doanh nghiệp nhà nước hoặc pháp nhân nắm giữ trên 20% quyền biểu quyết vào cuối năm tài chính. Bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. 
 • Các công ty trong đó tổ chức niêm yết, phát hành hoặc kinh doanh chứng khoán; nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên vào cuối năm tài chính phải kiểm toán báo cáo. 
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt tại Việt Nam phải kiểm toán  báo cáo tài chính hàng năm.

Kỹ năng cần có của nhân viên kiểm toán

kỹ năng kiểm toán

Kiểm toán viên có trách nhiệm xem xét và đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của thông tin tài chính trong một tổ chức. Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này, đánh giá viên cần có những kỹ năng và phẩm chất sau: 

Kiến thức kế toán 

Nhân viên kiểm toán phải có kiến ​​thức chuyên sâu về các nguyên tắc; quy định và phương pháp kế toán. Bao gồm sự hiểu biết về các chuẩn mực kế toán quốc tế và các yêu cầu pháp lý liên quan.  Kiến thức kế toán giúp kiểm toán viên hiểu và phân tích thông tin tài chính. Xác định rủi ro, sai sót trong quá trình ghi chép và báo cáo tài chính. Đồng thời, nó giúp kiểm toán viên đưa ra các khuyến nghị. Đề xuất nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình kế toán của tổ chức.  

Kỹ năng phân tích và thảo luận 

Kỹ năng phân tích và lý luận giúp kiểm toán viên xác định vấn đề và phát hiện các sai sót, rủi ro, vi phạm. Từ đó đưa ra giải pháp và đề xuất cải tiến hệ thống kế toán của tổ chức. Đồng thời, tính năng này còn giúp xác minh tính chính xác, tin cậy của thông tin tài chính. 

Kỹ năng giao tiếp 

Công việc kiểm toán thường bao gồm phân tích dữ liệu, kiểm toán tài chính và tuân thủ quy định. Nhưng  giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên liên quan cũng là một yếu tố quan trọng của quy trình. Trong nhiều dự án, kiểm toán viên thường làm việc theo nhóm với các thành viên khác. Cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt ý tưởng, chia sẻ thông tin và cộng tác hiệu quả. Kỹ năng quan trọng này cũng giúp bạn quản lý xung đột một cách hiệu quả. 

Kỹ năng quản lý thời gian 

Kiểm toán thường gắn liền với những thời hạn quan trọng. Chẳng hạn như thời hạn báo cáo. Quản lý thời gian giúp  kiểm toán viên phân bổ thời gian thích hợp cho từng giai đoạn của quy trình kiểm toán. Và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. Quản lý thời gian hiệu quả còn giúp giảm căng thẳng, áp lực công việc cho kiểm toán viên.

Cẩn thận và chi tiết 

Kiểm toán viên thường xuyên phải làm việc với những con số, tài liệu quan trọng. Thẩm định để đảm bảo tuân thủ các thủ tục pháp lý và  kiểm toán. Xây dựng niềm tin trong công việc của bạn và bảo vệ danh tiếng cá nhân của bạn. Cũng như danh tiếng của công ty kế toán thực tế của bạn.

Việc chú ý kỹ càng cũng có thể giúp kiểm toán viên phát hiện hành vi gian lận; lạm dụng quyền lực hoặc sai sót hình sự trong quá trình kiểm toán. Việc xem xét cẩn thận các giao dịch và tài liệu có thể giúp xác định các dấu hiệu gian lận hoặc bất hợp pháp. Đặc biệt khi đánh giá rủi ro, kiểm toán viên cần hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn. Và đảm bảo các biện pháp kiểm soát nội bộ được thực hiện hiệu quả. 

Kiên nhẫn và kiên trì 

Kiểm toán viên thường phải xử lý một lượng lớn tài liệu, hồ sơ và thông tin liên quan đến một công ty. Sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ giúp giám khảo luôn tập trung trong suốt quá trình. Trong quá trình làm việc, các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến vấn đề pháp lý, kỹ thuật hoặc hệ thống tài chính. Sự kiên nhẫn và bền bỉ sẽ giúp giám khảo tiếp cận câu hỏi một cách cẩn thận. Và hiểu rõ cũng như giải quyết được những vấn đề phức tạp. Từ đó đảm bảo tính chính xác của kết quả. 

Danh dự nghề nghiệp 

Đạo đức nghề nghiệp đảm bảo kiểm toán viên làm việc trung thực, công bằng, chính xác và độc lập. Đảm bảo rằng quá trình kiểm toán được thực hiện một cách đáng tin cậy. Và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc áp lực bên ngoài. Đạo đức nghề nghiệp còn đảm bảo kiểm toán viên tuân thủ các quy định, quy định, pháp luật liên quan đến công việc kiểm toán. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp không chỉ là nghĩa vụ của kiểm toán viên; mà còn là cơ sở để xây dựng niềm tin của công chúng và các bên liên quan đối với kiểm toán viên và quy trình kiểm toán. Đạo đức nghề nghiệp là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, độ tin cậy của kiểm toán viên và công ty kiểm toán mà họ đại diện

Trên đây là các quy trình làm việc cơ bản và tổ chức nhân sự cho cuộc kiểm toán. Tin tức NextX hy vọng rằng khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu được phần nào về quy trình kiểm toán tại một công ty kiểm toán và có sự chuẩn bị tốt cho công việc tương lai của mình. 

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM