Chìa khóa vàng giúp quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả tối đa

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng khi khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, cần có đủ vốn và quản trị  tài chính hiệu quả trong suốt vòng đời của công ty. Do đó, nguồn vốn cần phải được quản lý, điều tiết và giám sát theo quy trình ở mọi giai đoạn trong vòng đời kinh doanh. Các nhiệm vụ trên thuộc danh mục quản trị của các chuyên gia quản lý tài chính. Vậy quản trị tài chính là gì? Hãy cùng NextX tìm hiểu ở bài viết tiếp theo 

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

vai trò quản lý doanh nghiệp

Xem thêm: Bản chất của tài chính và mối liên hệ giữa tài chính với thị trường

Trong kinh tế học, quản trị tài chính là việc lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và  kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp. Chẳng hạn như việc mua và sử dụng nguồn tài chính của công ty cho các hoạt động cần thiết.  

Quản lý tài chính doanh nghiệp từ lâu đã gắn  liền với hoạt động tài chính, kế toán. Điều này được phản ánh trong việc quản lý kiểm toán báo cáo tài chính. Quản trị tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với nguồn tài chính của công ty. 

Quản lý tài chính của công ty là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Quản trị tài chính tốt không chỉ tối đa hóa lợi nhuận của công ty; mà còn thúc đẩy động lực phát triển của công ty. 

Mục đích của quản trị tài chính doanh nghiệp

Hoạt động quản trị tài chính dtrong một công ty được coi là cơ sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty. Mục tiêu của quản trị tài chính trong các doanh nghiệp có thể được chia thành hai mục tiêu chính: 

 • Mục tiêu quản trị tài chính dài hạn: Xây dựng các chủ trương; giải pháp tăng vốn và chiến lược hoạt động cấp vốn (chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm, nguồn vốn công ty). 
 • Mục tiêu ngắn hạn của quản lý tài chính doanh nghiệp: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chúng bao gồm chi tiêu, đầu tư, thanh toán và đảm bảo hiệu suất phù hợp. Quyền và chức năng quản trị tài chính, đảm bảo mức chi ổn định theo phương án tài chính đề ra

Các hình thức quản lý tài chính doanh nghiệp phổ biến 

Các chuyên gia quản lý tài chính xử lý ba loại hình quản trị tài chính chính cho doanh nghiệp. Các danh mục này liên quan đến các khía cạnh khác nhau của các quyết định nội bộ; mà công ty có thể đưa ra liên quan đến dòng tiền, lợi nhuận, đầu tư và mức nợ. 

Nhiều quyết định trong số này sẽ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như quy mô công ty, ngành và mục tiêu tài chính. Các chuyên gia quản lý tài chính giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tài chính. Bằng cách đưa ra lời khuyên về tài chính, đầu tư và cổ tức. 

Tài chính 

Các chuyên gia quản trị tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến huy động vốn, quản lý nợ; và đánh giá rủi ro khi vay để mua hàng hoặc xây dựng doanh nghiệp. Khi quyên tiền, bạn cũng cần phải quyên tiền. 

Với thông tin về dòng tiền, xu hướng thị trường và các số liệu thống kê về tình hình tài chính khác; các công ty có thể đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn, mang tính chiến lược hơn khi huy động vốn. 

Đầu tư 

Các chuyên gia quản trị tài chính có thể giúp doanh nghiệp quyết định đầu tư vào đâu? Đầu tư vào cái gì và đầu tư như thế nào? Công việc của chuyên gia tài chính là xác định số lượng tài sản (cả tài sản cố định và tài sản dài hạn) mà công ty cần sở hữu. Và dòng tiền sẽ đi về đâu dựa trên vốn lưu động hiện tại. 

Về cơ bản, loại hình quản trị tài chính doanh nghiệp này liên quan đến việc định giá tài sản dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của chúng. Các nhà quản lý tài chính kiểm tra lợi nhuận, doanh thu, dòng tiền; và các tiêu chí khác của công ty để giúp công ty đưa ra quyết định đầu tư. 

Cổ tức 

Các công ty cần có kế hoạch và chính sách  trả cổ tức do một chuyên gia quản trị tài chính chỉ đạo. Người có thể phát triển và thực hiện kế hoạch, đề xuất các thay đổi nếu cần; theo dõi các khoản thanh toán khi chúng xảy ra. Cổ tức có thể được giữ lại để tài trợ cho một số quyết định tài chính nhất định trong công ty. Vì vậy điều quan trọng là phải xem xét việc thanh toán cổ tức mỗi khi đưa ra quyết định tài chính.

Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch dài hạn linh hoạt cho phép bạn phát triển cùng công ty. Một số công ty lớn có thể trả cổ tức vào những thời điểm cụ thể hoặc mỗi năm một lần. Lịch thanh toán được xác định bởi nhiều yếu tố. Khi một công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng; các công ty khác có thể từ chối thanh toán cổ tức hoặc tái đầu tư vào công ty. 

Chức năng quản trị tài chính hoạt động 

mục tiêu quản lý

Xem thêm: 4 vai trò quan trọng và cần thiết người làm kiểm toán nội bộ nên biết

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS,  phần mềm quản lý telesale,… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Ước tính nhu cầu  vốn 

Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp phải ước tính nhu cầu vốn của công ty. Điều này sẽ phụ thuộc vào chi phí và lợi ích dự kiến ​​cũng như các chương trình; chính sách liên quan trong tương lai. Việc ước tính phải được thực hiện một cách hợp lý để làm tăng tiềm năng thu nhập của công ty.

Xác định cơ cấu vốn 

Sau khi ước tính được thực hiện, cần phải đưa ra quyết định về cơ cấu vốn. Điều này bao gồm việc phân tích vốn nợ ngắn hạn và dài hạn. Quá trình này phụ thuộc vào tỷ lệ vốn của công ty  và số vốn bổ sung cần huy động từ bên ngoài. 

Chọn nguồn vốn 

Để mua thêm vốn, các công ty có một số lựa chọn, bao gồm: 

 • Phát hành cổ phiếu và trái phiếu 
 • Có thể vay vốn từ ngân hàng và tổ chức tài chính 
 • Tiền gửi công cộng và trái phiếu cũng được khấu trừ. Lựa chọn bạn thực hiện sẽ phụ thuộc vào những thuận lợi và bất lợi tương đối của từng nguồn tài trợ và thời điểm tài trợ của bạn. 

Đầu tư vốn trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Các nhà quản lý tài chính phải quyết định đầu tư vốn vào những lĩnh vực kinh doanh có lãi. Để đảm bảo an toàn đầu tư và tạo ra lợi nhuận thường xuyên. 

Xử lý dư thừa 

Các quyết định liên quan đến thu nhập ròng phải được thực hiện bởi các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Có hai cách để giải quyết: 

 • Tuyên bố cổ tức – Điều này bao gồm việc ấn định tỷ lệ cổ tức và các lợi ích khác như tiền thưởng. 
 • Thu nhập giữ lại – Số tiền được xác định bởi các kế hoạch mở rộng, đổi mới và đa dạng hóa của công ty. 

Quản lý tiền mặt 

Các nhà quản lý tài chính phải đưa ra quyết định liên quan đến quản lý tiền. Tiền mặt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bao gồm: trả tiền lương, trả tiền điện nước, trả nợ cho chủ nợ, trả nợ ngắn hạn; duy trì đủ hàng tồn kho, mua nguyên liệu thô, v.v. 

Quản lý tài chính 

Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp không chỉ lập kế hoạch, mua và tiêu tiền mà còn quản lý tài chính. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều kỹ thuật. Như phân tích tỷ lệ, dự báo tài chính và quản lý chi phí và lợi ích.

Nguyên tắc quản trị tài chính cho doanh nghiệp

nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

Xem thêm: 8 yếu tố cốt lõi mà bạn phải quản trị doanh nghiệp hiệu quả 100%

Không quan trọng đó là một công ty lớn hay một doanh nghiệp nhỏ. Để quản trị tài chính hiệu quả, nhà quản lý phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính sau cho doanh nghiệp: 

Mức độ rủi ro tài chính và lợi nhuận luôn song hành cùng nhau

Mỗi quyết định đầu tư hoặc tài trợ mà một công ty đưa ra đều tiềm ẩn nhiều rủi ro bên cạnh lợi nhuận kỳ vọng. Vì vậy, một trong những nguyên tắc mà mọi nhà quản trị tài chính nên có là chấp nhận mức độ rủi ro; và kiểm soát nó để đảm bảo lợi tức đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. Xin hãy xem xét cẩn thận.  

Giá trị thời gian của tiền  

Khi một công ty quyết định phân bổ một lượng vốn lớn; ngoài chi phí cơ hội mà nó phải chịu, giá trị của nó còn bị giảm (hoặc tăng) theo thời gian do yếu tố lạm phát. .. 

Nguyên tắc tác động của thuế 

Thuế là một cách để kiểm soát hoạt động của chính phủ. Thông qua chính sách  thuế, nhà nước khuyến khích và hướng dẫn phát triển những ngành mà nhà nước cho là có lợi cho xã hội. Đồng thời hạn chế sự phát triển của một số ngành. Thuế có thể giúp các công ty kinh doanh tốt hơn. Nhưng nó cũng có thể có tác động ngược lại. Vì vậy, khi tiến hành kinh doanh, nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn ngành nghề đáp ứng chủ trương của chính phủ. 

Nguyên tắc sử dụng đòn bẩy tài chính trong quản trị doanh nghiệp 

Nếu nguồn vốn hạn chế của chủ sở hữu chỉ được sử dụng để đầu tư phát triển; hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì sẽ nảy sinh nhiều trở ngại. Để tối ưu hóa lợi nhuận, vốn nợ và đòn bẩy tài chính là những yếu tố quan trọng phát huy hiệu quả của doanh nghiệp.  Nhưng đồng thời nếu sử dụng không hiệu quả cũng tạo ra gánh nặng tương ứng cho chính doanh nghiệp.  

Luôn có kế hoạch dự phòng 

Bạn nên luôn lập kế hoạch cho những trường hợp khẩn cấp bất ngờ. Luôn có một quỹ tiết kiệm khẩn cấp để bạn có thể tiết kiệm tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn bất ngờ. Việc duy trì dự trữ còn giúp ngăn ngừa rủi ro; quản lý tác động của rủi ro. Rủi ro tài chính là những tình huống không lường trước được; thường xuyên làm chệch hướng các mục tiêu dài hạn.

Tình hình thị trường hiện nay đang ở mức đáng báo động. Nhiều công ty đứng trên bờ vực phá sản do quản trị tài chính doanh nghiệp lỏng lẻo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tập đoàn lớn đều phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Các công ty phát triển như nấm do dữ liệu không chính xác. Thiếu nhân lực và công cụ hạn chế nhưng nhanh chóng sụp đổ do hạn chế về tài chính. 

Những điều cần lưu ý khi quản trị tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ  

 • Nếu bạn là một công ty nhỏ có dưới 10 nhân viên. Việc quản lý sẽ gặp nhiều hạn chế và khó khăn. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ cần phải giữ sổ sách của riêng mình. Bao gồm thông tin chi tiết về người quản trị tài chính doanh nghiệp của bạn. 
 • Khi một công ty mới bắt đầu kinh doanh. Nhu cầu cấp thiết là phải xây dựng các hướng dẫn cho việc kiểm tra và quản lý hồ sơ nội bộ.  
 • Đừng bỏ qua bảng sao kê ngân hàng hàng tháng của bạn. Quản trị viên nên sử dụng báo cáo này mỗi tháng một lần để đối chiếu số dư khoản vay, tiền gửi và lãi. 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tháng phải được cập nhật kịp thời và duy trì thường xuyên.  
 • Để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên, doanh nghiệp có thể thuê ngoài thị trường. Như các dịch vụ tính lương chuyên nghiệp và đáng tin cậy. 
 • Tạo báo cáo tài chính hàng tháng, theo dõi hoạt động kinh doanh của bạn. Và nhanh chóng xây dựng các kế hoạch bạn cần. 
 • Bạn cần mở một tài khoản kinh doanh cho công ty của bạn. Đừng nhầm lẫn nó với tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp; tài khoản này nhằm mục đích minh bạch hóa dòng tiền.  
 • Nếu bạn là một doanh nhân, bạn nên tham gia một khóa học tài chính nghiệp dư. Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Những kiến ​​thức thu được trong khóa học này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính nói chung. Và tránh tình trạng nợ thuế quá hạn cũng như các khoản lãi vay thực tế. 

Kết luận về quản trị tài chính doanh nghiệp

Nội dung bài viết trên cung cấp kiến ​​thức để hiểu quản trị tài chính doanh nghiệp là gì. Giúp doanh nghiệp giải quyết toàn diện bài toán quản lý dòng tiền, thu nhập, chi tiêu hiệu quả. Tin tức NextX hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn nhiều giá trị. Và giúp bạn có thêm kiến ​​thức kinh doanh và xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM