Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải

Khó khăn trong việc phân bổ và kiểm soát lịch đi tuyến

Rắc rối trong việc phân quyền kiểm soát lịch đi tuyến

Khó khăn trong việc kiểm soát check – in, check – out

Mất nhiều thời gian để tổng hợp, thống kê báo cáo

Chỉ tích hợp ứng dụng quản lý lịch đi tuyến trên PC

Xem chi tiết

Tính năng

Giúp nhân viên kinh doanh dễ dàng thiết lập lịch chăm sóc với tần suất lặp lại khác nhau tương ứng với tập khách hàng cần chăm sóc.

Việc tổng hợp lịch chăm sóc, báo cáo chăm sóc, doanh số phát sinh, tạo đơn hàng ngày... cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Người quản lý có thể thống kê và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên mà không cần đợi báo cáo tổng hợp tuần/tháng từ nhân viên của mình.

Lợi ích khi sử dụng module quản lý đi tuyến

Phân quyền quản trị lịch đi tuyến cho những người có liên quan

Xây dựng các tuyến khác nhau với tần suất lặp lại khác nhau, có thể: theo thứ trong tuần, theo tuần trong tháng, theo số lần viếng thăm, theo thời gian

Làm việc được bằng Smart Phone (Ios – Android – PC

Check – in tại cơ sở khách hàng (điểm chăm sóc)

Ghi nhận hàng tồn tại các điểm viếng thăm

Thống kê báo cáo: Số check – in, số chăm sóc, số điểm check-in ra đơn hàng, số điểm check-in không ra đơn hàng, hàng tồn trên tuyến chăm sóc

Chủ động quản lý lịch đi tuyến một cách khoa học, chính xác và tiết kiệm thời gian

HOTLINE 24/7 :090 224 3822