Lợi ích khi dùng tổng đài VOIP

Thống kê báo cáo cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi chất lượng

Thực hiện nghe gọi các cuộc gọi trên nhiều thiết bị

Hiển thị thông tin khách hàng trên phần mềm CRM

Gọi điện thoại nội bộ miễn phí

Dễ dàng quản lý các cuộc gọi hiệu quả với tổng đài IP

Xem chi tiết

Tính năng của tổng đài VOIP

  • Gọi ở bất kỳ đâu

  • Kiểm soát chất lượng cuộc gọi đến / gọi đi

  • Đào tạo nhân viên telesales thông qua lịch sử cuộc gọi

Getfly icon Ngay khi sử dụng NextCRM, bạn có thể tiến hành cuộc gọi từ bất kỳ đâu, từ PC hay từ mobile, trong nước hoặc quốc tế.
Getfly icon Bạn có thể gọi trực tiếp từ NextCRM và hệ thống sẽ tự động ghi lại cuộc trò chuyện của bạn.
Getfly iconChất lượng thoại tương đương với khi bạn gọi bằng điện thoại thông thường hay gọi từ tổng đài.

Getfly icon Không có gì tuyệt vời hơn việc bạn có thể kiểm soát nội dung và chất lượng cuộc gọi đến / gọi đi chính nhân viên của bạn.
Getfly iconĐiều này giúp nhân viên của bạn cẩn trọng hơn trong việc giao tiếp với khách hàng

Getfly icon Những cuộc giao tiếp điện thoại có chất lượng tốt với khách hàng sẽ được đưa ra làm mẫu để bạn đào tạo cho nhân viên mới một cách dễ dàng.
Getfly iconChỉ có đào tạo, đào tạo và đào tạo sẽ giúp nhân viên telesales của bạn ngày càng tiến bộ hơn, thực thi công việc ngày một tốt hơn

Gọi ở bất kỳ đâu

Getfly icon Ngay khi sử dụng NextCRM, bạn có thể tiến hành cuộc gọi từ bất kỳ đâu, từ PC hay từ mobile, trong nước hoặc quốc tế.
Getfly icon Bạn có thể gọi trực tiếp từ NextCRM và hệ thống sẽ tự động ghi lại cuộc trò chuyện của bạn.
Getfly iconChất lượng thoại tương đương với khi bạn gọi bằng điện thoại thông thường hay gọi từ tổng đài.

Kiểm soát chất lượng cuộc gọi đến / gọi đi

Getfly icon Không có gì tuyệt vời hơn việc bạn có thể kiểm soát nội dung và chất lượng cuộc gọi đến / gọi đi chính nhân viên của bạn.
Getfly iconĐiều này giúp nhân viên của bạn cẩn trọng hơn trong việc giao tiếp với khách hàng

Đào tạo nhân viên telesales thông qua lịch sử cuộc gọi

Getfly icon Những cuộc giao tiếp điện thoại có chất lượng tốt với khách hàng sẽ được đưa ra làm mẫu để bạn đào tạo cho nhân viên mới một cách dễ dàng.
Getfly iconChỉ có đào tạo, đào tạo và đào tạo sẽ giúp nhân viên telesales của bạn ngày càng tiến bộ hơn, thực thi công việc ngày một tốt hơn