Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải

Bạn không quản lý được hiệu quả làm việc của nhân viên?

Bạn không biết được chính xác nhân viên của mình làm gì trong ngày tại công ty?

Bạn không biết nhân viên làm việc với khách hàng nào & kết quả ra sao?

Bạn có áp dụng các hình thức báo cáo nhưng không duy trì được lâu dài hoặc không thấy có hiệu quả?

Bạn gặp khó khăn hoặc mất thời gian khi cần xem kết quả công việc, báo cáo của nhân viên?

Xem chi tiết

Tính năng quản lý công việc của NextCRM

Sếp và nhân viên có thể giao việc cho nhau

Sếp và nhân viên có thể giao việc cho nhau

Đảm bảo sự công bằng và dân chủ trong công việc. Nhân viên hoàn toàn được tôn trọng tại doanh nghiệp tạo động lực để nhân viên có thể phát triển bản thân

Báo cáo hoàn toàn tự động

Báo cáo hoàn toàn tự động

Không cần mất thời gian làm báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý… Giúp giảm chi phí và thời gian báo cáo của nhân viên

Tổng kết và đánh giá các công việc được giao

Tổng kết và đánh giá các công việc được giao

Đánh giá được năng lực làm việc của từng nhân viên. Từ kết quả làm việc nhận định và đưa ra hướng làm việc phù hợp

  • Kiểm soát deadline cho từng công việc của nhân viên

  • Tag sếp hay đồng nghiệp để giải quyết các khó khăn

Getfly icon Nhân viên có thể kiểm soát được công việc của mình phải làm

Getfly icon Đảm bảo được tiến độ hoàn thành công việc

Getfly icon Đánh giá được khả năng và năng lực làm việc của nhân viên

Getfly icon Lên phương án hỗ trợ kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn

Getfly icon Vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất

Getfly icon Đảm bảo việc hỗ trợ nhân viên kịp thời

Kiểm soát deadline cho từng công việc của nhân viên

Getfly icon Nhân viên có thể kiểm soát được công việc của mình phải làm

Getfly icon Đảm bảo được tiến độ hoàn thành công việc

Getfly icon Đánh giá được khả năng và năng lực làm việc của nhân viên

Tag sếp hay đồng nghiệp để giải quyết các khó khăn

Getfly icon Lên phương án hỗ trợ kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn

Getfly icon Vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất

Getfly icon Đảm bảo việc hỗ trợ nhân viên kịp thời