Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải

Khó khăn trong việc quản lý và tra cứu các yêu cầu bảo hành. Đau đầu trong kiểm soát quá trình sửa chữa bảo hành và trả bảo hành

Thông tin không được quản lý tập trung dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc cập nhật và trao đổi thông tin giữa các bộ phận

Tốn nhiều thời gian trong việc thống kê tần suất bảo hành theo hàng hóa, thời gian, lỗi phát sinh của hàng hóa

Bỏ sót yêu cầu bảo hành của khách hàng

Xem chi tiết

Lợi ích khi sử dụng module quản lý bảo hành

Chủ động thông báo lịch bảo hành định kỳ

Tạo yêu cầu bảo hành đơn giản, nhanh chóng

Tiếp nhận, xử lý và quản lý các yêu cầu bảo hành

Quản lý toàn bộ quá trình sửa chữa bảo hành

Cập nhật thông tin chi tiết

Quản lý nhập – xuất – tồn linh kiện thay thế  khoa học

Tiết kiệm tối đa nhân lực và chi phí quản lý

Sử dụng mọi lúc mọi nơi, không cần tốn thời gian cài đặt

Xem chi tiết

HOTLINE 24/7 :090 224 3822