Phương thức quản lý nhân viên và xây dựng hệ thống báo cáo chính xác

Quản lý danh sách nhân viên.

Để thêm mới danh sách nhân viên bạn vào phần Nhân viên chọn thêm mới à điền đầy đủ thông tin cần thiết và Lưu lại

thêm thông tin nhân viên

Hệ thống báo cáo

Bao gồm tất cả các báo cáo liên quan đến crm, bán hàng, tài chính.

báo cáo nhà cung cấp

Xem thêm:

Phần mềm CRM cho du lịch

Hệ thống CRM cho du lịch

Phần mềm CRM cho tài chính bảo hiểm

Bài viết liên quan Hướng dẫn đăng ký Đại lý và CTV Next CRM

Rate this post
Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM