Những khó khăn mà ngành vận tải đang gặp phải

Khó khăn trong việc marketing

Khó khăn cho việc khai thác dữ liệu khách hàng tiềm năng để tìm kiếm thêm khách hàng mới

Khó khăn trong việc tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng cũng như thỏa mãn nhu cầu khách hàng hiện có

Khó khăn trong việc chia sẻ thông tin

Rất nhiều thông tin quan trọng không được chia sẻ giữa các nhân viên và lãnh đạo kịp thời; thậm chí nhiều phản hồi của khách hàng bị bỏ sót hoặc bị lãng quên trong quá trình quản lý

Khó khăn trong quản lý hoạt động kinh doanh

Khó khăn trong việc theo dõi tiến trình chăm sóc cũng như nắm được nhu cầu thực sự của khách hàng qua sales man

Không biết được chính xác tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự

Khó khăn trong việc quản lý thông tin khách hàng

Từng bộ phận sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố khách hàng một cách riêng lẻ và rời rạc khiến các bộ phận không thể theo dõi hết những vấn đề liên quan đến khách hàng xảy ra hàng ngày

Khó khăn khi bán hàng

Chưa có các công cụ chức năng hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng: Báo giá, cơ sở dữ liệu giá, tìm giá tốt nhất…

 

Khó khăn trong việc báo cáo

Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định (các báo cáo quản lý thu chi, công nợ, phân tích thống kê trên các số liệu khách hàng)

Quy trình CRM tổng quan cho ngành vận tải

Tìm kiếm khách hàng

Google

Call

Email

Quảng cáo

Tiếp cận khách hàng

Email

Call

Hẹn gặp

Chào giá

Tham khảo cơ sở dữ liệu về giá

Làm báo giá nháp

Duyệt giá bởi sales admin hoặc manager

Gửi chào giá

Thương lượng

Thương lượng giá với khách hàng

Duyệt giá sau cùng để chốt hợp đồng

Chốt hợp đồng

Sau khi chốt giá thì sale tiến hành làm hợp đồng trên phần mềm

Phần mềm sẽ có chức năng cho phép sales soạn hợp đồng trên phần mềm

Ghi nhận thông tin khách hàng

Ghi nhận thộng tin thanh toán

Ghi nhận thông tin đặt cọc (nếu có)

Lưu và nhấn Export to word để có file gửi khách hàng

Thực hiện hợp đồng

Ghi nhận các vấn đề phát sinh

Phần mềm có chức năng nhắc khách hàng (sms, email, gọi điện) khi lô hàng về gần đến nơi

Chăm sóc khách hàng sau hợp đồng

Gửi email cảm ơn thanh toán, chúc mừng thành lập, chúc mừng sinh nhật công ty

Gửi email giới thiệu các khuyến mãi

Gửi Newsletter hàng tháng định kỳ.

Chính sách khách hàng VIP (Gold),Silver, Bronze

Thu chi công nợ

Thực hiện các vấn đề thu chi, công nợ khách hàng

Kiểm soát, theo dõi và xem báo cáo

Kiểm soát, giám sát hoạt động của sales

Cuộc gọi/ngày/tuần

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng xem có phát sinh gì không

Xem báo cáo và đánh giá hiệu quả làm việc

Báo cáo doanh thu

Báo cáo hoạt động hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng

Báo cáo nguồn khách hàng

Báo cáo công nợ: khoản phải thu, phải trả.

Tính năng nghiệp vụ

 • Bộ phận bán hàng

 • Chăm sóc khách hàng

 • Bộ phận quản lý

 • Các tính năng khác của phần mềm

 • Quản lý được thông tin khách hàng
 • Quản lý được cơ sở dữ liệu giá của các nhà cung cấp
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý thu chi
 • Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng

 • Gửi email tự động chúc mừng các sự kiện đặc biệt của khách hàng
 • Theo dõi được quá trình giao dịch của khách hàng với công ty
 • Tính điểm cho khách hàng theo nhiều tiêu chí
 • Phân loại khách hàng

 • Theo dõi lịch làm việc của nhân viên
 • Theo dõi được doanh thu thông qua các báo cáo
 • Phân quyền cho nhân viên sử dụng
 • Xem báo cáo tổng quan, chi tiết về khách hàng, doanh số, vụ việc, hoạt động hằng ngày của nhân viên

 • Export to PDF các biểu mẫu hợp đồng, báo giá, chương trình tour theo mẫu có sẵn
 • Quản trị hệ thống phía khách hàng có thể thay đổi nội dung biểu mẫu khi cần
 • Nhắc sinh nhật, ngày đặc biệt của khách hàng

Bộ phận bán hàng

 • Quản lý được thông tin khách hàng
 • Quản lý được cơ sở dữ liệu giá của các nhà cung cấp
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý thu chi
 • Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng

Chăm sóc khách hàng

 • Gửi email tự động chúc mừng các sự kiện đặc biệt của khách hàng
 • Theo dõi được quá trình giao dịch của khách hàng với công ty
 • Tính điểm cho khách hàng theo nhiều tiêu chí
 • Phân loại khách hàng

Bộ phận quản lý

 • Theo dõi lịch làm việc của nhân viên
 • Theo dõi được doanh thu thông qua các báo cáo
 • Phân quyền cho nhân viên sử dụng
 • Xem báo cáo tổng quan, chi tiết về khách hàng, doanh số, vụ việc, hoạt động hằng ngày của nhân viên

Các tính năng khác của phần mềm

 • Export to PDF các biểu mẫu hợp đồng, báo giá, chương trình tour theo mẫu có sẵn
 • Quản trị hệ thống phía khách hàng có thể thay đổi nội dung biểu mẫu khi cần
 • Nhắc sinh nhật, ngày đặc biệt của khách hàng

Đăng ký dùng thử miễn phí

HOTLINE 24/7 :090 224 3822