Những khó khăn ngành tuyển dụng nhân sự đang phải đối mặt

Không có các công cụ quản lý

Không có phần mềm quản lý chiến dịch tiếp thị, các công cụ tiếp thị còn lạc hậu, không đem lại hiệu quả cao nhưng tốn nhiều chi phí. Lượng công việc và yêu cầu tuyển dụng quá nhiều nhưng không có công cụ thống kê, phân loại hợp lý.

Dữ liệu bị phân tán

Thông tin CV lưu trữ phân tán gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc tìm ứng viên phù hợp khi có yêu cầu tuyển dụng từ nhà tuyển dụng. Mất thời gian cho việc format lại CV của ứng viên để gửi cho nhà tuyển dụng.

Khó khăn trong rà soát CV

Rất khó khăn trong việc ra soát các CV phục vụ cho ngành head hunter, mỗi một CV lại là một đặc thù khác nhau để phân loại thẻ từng CV để hỗ trợ cho khách hàng

Khó khăn trong việc lập báo cáo thống kê

Không có công cụ theo dõi nhắc nhở tình trạng tuyển dụng. Thống kê, báo cáo thủ công tốn nhiều thời gian, số liệu không được chính xác nên rất khó để kết nối khách hàng theo tiêu chi khách hàng đưa ra để lựa chọn được CV phù hợp nhất.

Khó khăn trong việc quản lý thông tin khách hàng

Không có công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp ứng viên giữa các consultant. Thông tin khách hàng và ứng viên không được bảo mật dễ bị thất thoát

Quy trình CRM tổng quan cho tuyển dụng nhân sự

Cập nhật thông tin khách hàng

Thông tin của ứng viên được thống kê một cách tự động thành từng nhóm với các đặc thù chuyên biệt

Thống kê khách hàng theo khu vực

Thống kê khách hàng theo loại

Thống kê khách hàng theo tình trạng

Thống kế khách hàng theo lĩnh vực

Cập nhật theo dõi tiến độ hợp đồng

Tạo hợp đồng với các ứng viên, quá trình này gồm các công việc sau:

Ghi nhận công nợ theo tư vấn viên và theo khách hàng

Email, gọi điện cho khách hàng

Ghi chú về khách hàng

Lịch làm việc với khách hàng

Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

Phân bổ việc làm của nhà tuyển dụng thành từng nhóm:

Theo lĩnh vực, ngành nghể

Theo bộ phận công việc

Theo khu vực

Theo đỗ tuổi yêu cầu

Kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng

Những ứng viên và nhà tuyển dụng được phân bổ vào những danh sách đồng nhất sẽ được kết nối với nhau.

Nhà tuyển dụng sẽ tiến hành quá trình tuyển dụng của họ đối với ứng viên được cung cấp.

Báo cáo thống kê

Thống kê định kỳ về số lượng ứng viên cũng như số lượng nhà tuyển dụng

Tiến hành lập hoá đơn theo hợp đồng đối với các ứng viên tìm được việc làm.

Những ứng viên chưa pass được lưu vào hồ sơ và phân bổ vào cơ hội tuyển dụng khác qua các chiến dịch bán hàng khác nhau

Cập nhật và chăm sóc ứng viên

Xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.

Thống kê ứng viên theo keywords

Thống kê ứng viên theo chức vụ

Thống kê ứng viên theo tình trạng

Tính năng nghiệp vụ

 • Tiếp thị tự động

 • Quản lý ứng viên

 • Quản lý đầu việc

 • Quản lý hoạt động

 • Quản lý khách hàng

 • Các công cụ tiếp thị tự động qua Email, SMS,…
 • Quản lý và đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Quản lý tích hợp đa kênh
 • Quản lý phân bổ LEAD tự động

 • Quản lý thông tin ứng viên: thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, học vấn, ngoại ngữ
 • Lịch sử làm việc với ứng viên: số lần phỏng vấn, kết quả mỗi lần, ứng viên được chọn vào bao nhiêu vị trí
 • Danh sách các ứng viên quan trọng: lưu thông tin các ứng viên yêu thích

 • Tự động phân bổ đầu việc theo nhiều tiêu chí khác nhau
 • Thông tin đầu việc: nội dung công việc, yêu cầu công việc
 • Mapping đầu việc và các ứng viên với nhau: chương trình sẽ có các tiêu chí định sẵn giữa đầu việc với ứng viên

 • Lên lịch hẹn phỏng vấn ứng viên
 • Kiểm soát hoạt động tư vấn và các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng
 • Email hàng loạt với đối tượng gửi có chọn lọc

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử giao dịch với khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý hợp đồng

Tiếp thị tự động

 • Các công cụ tiếp thị tự động qua Email, SMS,…
 • Quản lý và đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Quản lý tích hợp đa kênh
 • Quản lý phân bổ LEAD tự động

Quản lý ứng viên

 • Quản lý thông tin ứng viên: thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, học vấn, ngoại ngữ
 • Lịch sử làm việc với ứng viên: số lần phỏng vấn, kết quả mỗi lần, ứng viên được chọn vào bao nhiêu vị trí
 • Danh sách các ứng viên quan trọng: lưu thông tin các ứng viên yêu thích

Quản lý đầu việc

 • Tự động phân bổ đầu việc theo nhiều tiêu chí khác nhau
 • Thông tin đầu việc: nội dung công việc, yêu cầu công việc
 • Mapping đầu việc và các ứng viên với nhau: chương trình sẽ có các tiêu chí định sẵn giữa đầu việc với ứng viên

Quản lý hoạt động

 • Lên lịch hẹn phỏng vấn ứng viên
 • Kiểm soát hoạt động tư vấn và các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng
 • Email hàng loạt với đối tượng gửi có chọn lọc

Quản lý khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Lịch sử giao dịch với khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý hợp đồng

Đăng ký dùng thử miễn phí

HOTLINE 24/7 :090 224 3822