Các khó khăn

Khó khăn trong việc quản lý Marketing

Chi phí Marketing cao nhưng không có công cụ trợ giúp cũng như thống kê hiệu quả của các chiến dịch marketing. Không biết được chính xác chi phí bỏ ra và khách hàng tiềm năng thu được từ một chiến dịch.

Dữ liệu bị phân tán không tập trung

Dữ liệu khách hàng lưu trữ phân tán trên các file Excel, không có tính bảo mật, phân quyền dữ liệu, dữ liệu bị trùng lặp, không đồng nhất giữa các phòng ban, chi nhánh gây khó khăn trong việc tìm kiếm, trích xuất dữ liệu khách hàng.

Khó khăn trong bán hàng

Quy trình bán hàng chưa được chuẩn hóa, còn nhiều bước thủ công làm tốn nhiều thời gian và không kết nối được nghiệp vụ của các phòng ban nhân viên. Nhân sự thay đổi liên tục làm gián đoạn hoạt động bán hàng dẫn đến mất khách hàng.

Không có giải pháp tổng thể

Việc NextCRM tích hợp phần mềm bán hàng Datapos là bước chuyển dịch lớn nhất cho hệ thống quản lý khách hàng cho công ty thương mại, khi giờ đây chỉ cần 1 giải pháp là có thể kiểm soát được khách hàng, tồn, công nợ, hàng hóa, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…

Khó khăn trong việc lập báo cáo thống kê

Chưa có công cụ hỗ trợ báo cáo thống kê tự động, tức thời về thông tin doanh thu, doanh số, công việc của nhân viên… dẫn đến người quản lý không nắm bắt được tình hình hoạt động một cách chính xác

Khó khăn trong chăm sóc khách hàng

Chưa có cái nhìn toàn diện về thông tin khách hàng, lịch sử chăm sóc, lịch sử giao dịch làm ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng của nhân viên.

Quy trình CRM tổng quan của thương mại

 

Trước bán hàng

Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, …
Tiếp thị và tư vấn dịch vụ: các khách hàng tiềm sẽ được chăm sóc qua các kênh: Email, meeting, gọi điện, ..

Trong bán hàng

Tích hợp phần mềm bán hàng Datapos cho một giải pháp tổng thể quản lý khách hàng cho các công ty thương mại.

Dùng thử: Cho khách hàng trải nghiệm thử dịch vụ
Chào giá dịch vụ: Sau khi cho khách hàng trải nghiệm sẽ tiến hành chào giá dịch vụ đến khách hàng.
Thương lượng: Sau khi chào giá, 2 bên sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng.
Chốt hợp đồng: Nếu thỏa thuận được các điều khoản thì tiến hành chốt hợp đồng, chính thức hợp tác.

Thu chi - Công nợ

Thực hiện theo điều khoản hợp động, bao gồm:

Phiếu thu

Phiếu chi

Hoá đơn

Chăm sóc khách hàng

Sử dụng các công cụ được cung cấp từ CRM như Email, SMS, tổng đài để thực hiện chăm sóc khách hàng. Nhận phản hồi cũng như giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Các tính năng nghiệp vụ

 • Quản lý tiếp thị

 • Quản lý khách hàng

 • Chăm sóc khách hàng

 • Các tính năng nâng cao

 • Quản lý thông tin chiến dịch
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Phân tích đầu mối theo nguồn
 • Tích hợp với các kênh tiếp thị

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý đầu mối
 • Cơ hội bán hàng

 

 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý vụ việc ( cuộc gọi, cuộc họp…)
 • Lịch sử chăm sóc khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng tự động

 • Quản lý kho
 • Quản lý thu chi, công nợ
 • Quản lý tích điểm, phân loại khách hàng
 • Tích hợp đa kênh
 • Báo cáo nâng cao

Quản lý tiếp thị

 • Quản lý thông tin chiến dịch
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Phân tích đầu mối theo nguồn
 • Tích hợp với các kênh tiếp thị

Quản lý khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý đầu mối
 • Cơ hội bán hàng

 

Chăm sóc khách hàng

 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý vụ việc ( cuộc gọi, cuộc họp…)
 • Lịch sử chăm sóc khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng tự động

Các tính năng nâng cao

 • Quản lý kho
 • Quản lý thu chi, công nợ
 • Quản lý tích điểm, phân loại khách hàng
 • Tích hợp đa kênh
 • Báo cáo nâng cao

Đăng ký dùng thử miễn phí

HOTLINE 24/7 :090 224 3822