• Quản lý phiếu thu

 • Quản lý phiếu chi

 • Luân chuyển tiền

 • Tạo phiếu thu: Tự động tạo phiếu thu với nghiệp vụ thu tiền từ hợp đồng, thu khác
 • Hạch toán phiếu thu: Hạch toán phiếu thu qua các tài khoản để đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân loại các phương thứ thu: Thu từ tiền gối đầu, thu tiền mặt, thu tiền chuyển khoản hay thu khác…
 • Tích hợp hệ thống thanh toán online ở cổng thông tin khách hàng
 • Gắn thẻ các phiếu thu để biết tình trạng phiếu
 • Tích hợp API với hệ thống ERP khác như NextERP, SAP B1, Oracle

 • Tạo phiếu chi: Tự động tạo phiếu chi với nghiệp vụ chi
 • Hạch toán phiếu chi: Hạch toán phiếu chi qua các tài khoản để đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân loại các phương thứ chi: Chi tiền mặt, chi hoa hồng, chi feedback, chi tiền chuyển khoản hay chi khác…
 • Tích hợp hệ thống thanh toán online ở cổng thông tin khách hàng
 • Gắn thẻ các phiếu chi để biết tình trạng phiếu
 • Tích hợp API với hệ thống ERP khác như NextERP, SAP B1, Oracle

 • Chức năng phiếu luân chuyển tiền tệ là điểm mạnh của NextCRM khi nó hạch toán chính xác được Sổ quỹ, sự luân chuyển tiền qua các tài khoản.
 • Luân chuyển tiền là một tính năng không thể thiếu với ngành tài chính khi sử dụng CRM.

Quản lý phiếu thu

 • Tạo phiếu thu: Tự động tạo phiếu thu với nghiệp vụ thu tiền từ hợp đồng, thu khác
 • Hạch toán phiếu thu: Hạch toán phiếu thu qua các tài khoản để đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân loại các phương thứ thu: Thu từ tiền gối đầu, thu tiền mặt, thu tiền chuyển khoản hay thu khác…
 • Tích hợp hệ thống thanh toán online ở cổng thông tin khách hàng
 • Gắn thẻ các phiếu thu để biết tình trạng phiếu
 • Tích hợp API với hệ thống ERP khác như NextERP, SAP B1, Oracle

Quản lý phiếu chi

 • Tạo phiếu chi: Tự động tạo phiếu chi với nghiệp vụ chi
 • Hạch toán phiếu chi: Hạch toán phiếu chi qua các tài khoản để đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân loại các phương thứ chi: Chi tiền mặt, chi hoa hồng, chi feedback, chi tiền chuyển khoản hay chi khác…
 • Tích hợp hệ thống thanh toán online ở cổng thông tin khách hàng
 • Gắn thẻ các phiếu chi để biết tình trạng phiếu
 • Tích hợp API với hệ thống ERP khác như NextERP, SAP B1, Oracle

Luân chuyển tiền

 • Chức năng phiếu luân chuyển tiền tệ là điểm mạnh của NextCRM khi nó hạch toán chính xác được Sổ quỹ, sự luân chuyển tiền qua các tài khoản.
 • Luân chuyển tiền là một tính năng không thể thiếu với ngành tài chính khi sử dụng CRM.

NextCRM chuyên sâu Tài chính giúp Doanh nghiệp điều gì?

Quản lý và xem báo cáo

Hệ thống báo cáo đa dạng với trên 200 báo cáo bao gồm cả báo cáo thông minh (Business Intelligence)

Quản lý dữ liệu khách hàng

Quản lý dữ liệu khách hàng bảo mật qua các chuẩn bảo mật và góc nhìn 360 độ khách hàng đa chiều

Cải thiện quy trình làm việc

Phân hệ quản lý công việc dự án giúp việc theo dõi công việc chặt chẽ qua từng dự án khách hàng

Phân loại khách hàng sử dụng AI

Việc phân tích điểm khách hàng qua các lần lịch sử giao dịch là điểm mạnh của NextCRM khi tích hợp phân tích dữ liệu lớn để ra điểm của khách

Xem chi tiết

Hệ thống cảnh báo tuổi nợ khách để phân  loại khách nợ quá hạn, phân tích điểm khách hàng

Hệ thống đa nền tảng quản lý mọi lúc mọi nơi mọi thiết bị

Tự động phân tích điểm nóng tài chính hiện tại của doanh nghiệp qua các báo cáo

Phân hệ báo cáo thông minh (Business Intelligence) giúp việc đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Xem chi tiết

Đăng ký dùng thử miễn phí

HOTLINE 24/7 :090 224 3822