NextCRM – quy trình cho hệ thống phân phối khi tích hợp NextDMS

 

Chiến dịch Marketing

Nhân viên Marketing thực hiện các chiến dịch thu hút khách hàng mục tiêu qua các kênh mạng xã hội, SMS, Email, hội thảo, tổng đài,…

Tiếp thị tư vấn

Nhân viên Sales thực hiện tiếp thị và tư vấn để chuyển đổi khách hàng mục tiêu thành các đầu mối. Xác thực đầu mối nào có cơ hội bán hàng sau đó ghi nhận các thông tin về công ty hoặc người liên hệ.

Hợp đồng - Lên đơn

Khi cơ hội chuyển thành khách hàng chính thức nhân viên sales sẽ tạo hợp đồng tương ứng bao gồm: Kê khai sản phẩm – số lượng và các điều khoản để theo dõi và thu chi

Quản lý nhân viên đi tuyến

Hệ thống lên đơn trực tiếp tại các điểm bán, giúp giám sát bán hàng thống kê được doanh thu của các nhân viên chạy tuyến. Ngoài ra có thể tích hợp định vị nhân viên đi tuyến

Chăm sóc khách hàng

Các hoạt động CSKH được thực hiện qua nhiều kênh như cuộc gọi, Zalo, SMS và Email chúc mừng sinh nhật, việc CSKH còn thực hiện 2 nhiệm vụ: tiếp nhận phản ánh và ghi nhận sản phẩm lỗi

Báo cáo thống kê

Hệ thống cung cấp các báo cáo tại điểm bán, báo cáo nhà phân phối, báo cáo giám sát bán hàng và giám đốc vùng, phát hiện các điểm nóng cần phải giải quyết

Thiết lập KPI mới

Thiết lập các KPI tại điểm bán, KPI nhân viên, KPI hành trình chạy tuyến hay KPI giành cho giám sát vùng

Tính năng nghiệp vụ

 • Quản lý tiếp thị

 • Quản lý hoạt động chung

 • Quản lý khách hàng - nhân viên đi tuyến

 • Chăm sóc khách hàng

 • Báo cáo thống kê

 • Tính năng nâng cao

 • Quản lý thông tin chiến dịch
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Phân tích đầu mối theo nguồn
 • Tích hợp các kênh tiếp thị

 • Quản lý cuộc họp
 • Quản lý cuộc gọi
 • Quản lý ghi chú, tài liệu
 • Quản lý tác vụ thông thường

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý đầu mối
 • Cơ hội bán hàng
 • Quản lý hành trình đi của nhân viên thị trường
 • Quản lý các đơn bán hàng tại các điểm bán

 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý vụ việc (Cuộc họp, cuộc gọi,..)
 • Lịch sử chăm sóc khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng tự động

 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo cơ hội
 • Báo cáo đầu mối

 

 • Quản lý kho (kho, nhập xuất hàng)
 • Quản lý thu chi, công nợ
 • Quản lý tích điểm, phân loại khách hàng
 • Tích hợp đa kênh (Tổng đài, Zalo, Facebook, website,..)
 • Báo cáo nâng cao (Doanh thu, công nợ, KPI,..)

Quản lý tiếp thị

 • Quản lý thông tin chiến dịch
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch
 • Phân tích đầu mối theo nguồn
 • Tích hợp các kênh tiếp thị

Quản lý hoạt động chung

 • Quản lý cuộc họp
 • Quản lý cuộc gọi
 • Quản lý ghi chú, tài liệu
 • Quản lý tác vụ thông thường

Quản lý khách hàng - nhân viên đi tuyến

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ
 • Quản lý đầu mối
 • Cơ hội bán hàng
 • Quản lý hành trình đi của nhân viên thị trường
 • Quản lý các đơn bán hàng tại các điểm bán

Chăm sóc khách hàng

 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý vụ việc (Cuộc họp, cuộc gọi,..)
 • Lịch sử chăm sóc khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng tự động

Báo cáo thống kê

 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo cơ hội
 • Báo cáo đầu mối

 

Tính năng nâng cao

 • Quản lý kho (kho, nhập xuất hàng)
 • Quản lý thu chi, công nợ
 • Quản lý tích điểm, phân loại khách hàng
 • Tích hợp đa kênh (Tổng đài, Zalo, Facebook, website,..)
 • Báo cáo nâng cao (Doanh thu, công nợ, KPI,..)

Đăng ký sử dụng miễn phí

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822