Với kinh nghiệm +20 khách hàng đã kết nối NextCRM với ERP như Vinmart, Hoa Mặt Trời, VPBank, Gimasys, Getfit…

Phần mềm NextCRM có thể tích hợp với ERP nào?

SAP Business One

SAP Business One

Hệ thống phần mềm NextCRM có thể tích hợp với SAP B1 chẳng hạn toàn bộ Master Data của SAP B1 có thể đẩy về NextCRM và toàn bộ dữ liệu khách hàng, đơn hàng từ NextCRM sẽ đẩy ngược lại về SAP B1...

Oracle Netsuite

Oracle Netsuite

Hệ thống phần mềm NextCRM có thể tích hợp với Oracle Suite, chẳng hạn toàn bộ Master Data của Oracle Netsuite có thể đẩy về NextCRM và toàn bộ dữ liệu khách hàng, đơn hàng từ NextCRM sẽ đẩy ngược lại về Oracle Netsuite

Tích hợp ERP khác

Tích hợp ERP khác

NextCRM có thể tích hợp với các hệ thống ERP khác của khách hàng, tùy từng nghiệp vụ đặc tả về kiến trúc nền tảng, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để thử xem liệu có thể có thể kết nối vơi ERP mà các bạn đang dùng không nhé

Với hiệu quả của sự kết hợp hai hệ thống CRM và ERP

NextCRM còn tối ưu may đo phần mềm theo yêu cầu từng ngành

Đặt lịch tư vấn miễn phí

HOTLINE 24/7 :090 224 3822