Một ngày đặc biệt với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập và gắn liền với hệ thống đất nước bấy giờ. Từ sau ngày Quốc Khánh Việt Nam năm 1945 đã thêm cơ số điều như thêm các luật Hiến Pháp và Pháp luật. Vậy bạn biết ngày 9/11 là ngày gì không? Cùng NextX – Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị tìm hiểu ngày pháp luật Việt Nam có nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa như thế nào? Những khẩu hiệu tuyên truyền đặc biệt có gì đặc biệt sao lại dành riêng cho ngày 19/11 này.

Ngày 9/11/1946 được biết đến là ngày gì?

 Ở nước ta ngày 9 tháng 11 năm 1946, hiến pháp được ban hành đầu tiên của nước Việt Nam. Sau Hiến pháp năm 1946, đất nước Việt Nam đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Với những những giá trị dân chủ, tư tưởng lập hiến,quyền công dân, quyền con người, tư tưởng. Và tổ chức mô hình nhà nước do dân, của dân và vì dân. Được ghi nhận các điều trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi dây nối xuyên suốt toàn bộ bản hiến pháp và tất cả hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Ngày Pháp luật là ngày nào?

Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Xem thêm Cách mạng Tháng Tám thành công – câu chuyện lịch sử vĩ đại 

Doanh nghiệp giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái NextX, ngoài ra:

NextX là một hệ thống CRM chuyên sâu và đáng chú ý cho doanh nghiệp. NextX luôn được nâng cấp và trang bị đầy đủ tính năng hiện đại. Đặc biệt, NextX được coi là phần mềm CRM, phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý hệ thống phân phối, phần mềm DMS, phần mềm giám sát nhân viên thị trường, phần mềm quản lý telesale, phần mềm tổng đài CSKH Call Center… hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, vừa. Điểm mạnh của NextX nằm ở việc có Mobile App tiện lợi và tích hợp đa kênh. Trong đó hệ sinh thái NextX cung cấp các giải pháp All-In-One, bao gồm NextX CRM, NextX bán hàng, NextX DMS, NextX Call và NextX Loyalty.

Vì vậy, ngày 9 tháng 11 là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, được lấy là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) chính thức được pháp điển hóa trong Bộ luật chung. Đào tạo pháp luật (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013). Điều 8 Luật Tuyên truyền Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức với mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Và nâng cao nhận thức của mọi người trong xã hội về nhà nước pháp quyền.

Vì sao ngày 9/11 được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam?

Từ năm 2013, ngày 9/11 được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày này cũng là ngày diễn ra nhiều hoạt động phổ biến để tuyên truyền pháp luật. Nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành, tuân thủ pháp luật. Nếu ngày 10 tháng 10 được coi là Ngày Luật sư theo Nghị định 46/SL. Về tổ chức Đoàn luật sư do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 10 năm 1945. Thì ngày 9 tháng 11 được coi là Ngày pháp luật Việt Nam. 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầu tiên được thông qua (9/11/1946). Đến nay, Việt Nam đã có 5 Hiến pháp, trong đó  đang hiện hành có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, tầm quan trọng  ý nghĩa ngày “khai sinh” Hiến pháp đầu tiên vẫn được đánh giá cao. Vì lý do này, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã chọn ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 của luật này cũng nêu rõ Ngày Pháp luật được tổ chức. Nhằm tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và giáo dục mọi người dân, xã hội tôn trọng pháp luật.

Sự ra đời Ngày pháp luật 9/11

Ngày Pháp luật Việt Nam ra đời bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giáo dục công tác phổ biến và thực thi pháp luật cũng là yếu tố bắt buộc cấp thiết. Và cần được thực hiện thường xuyên. Liên tục và có hiệu quả bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp. Ngày Pháp luật Việt Nam là những biện pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu này.

Ngày Pháp luật Việt Nam dựa trên những  sáng kiến của địa phương. Xuất phát từ đa dạng hóa  yêu cầu các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Các tỉnh Hà Tây (cũ), tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An đã tổ chức thực hiện mô hình này trong thời gian 1 ngày. Hoạt động pháp luật tập trung vào đối tượng là các nhà điều hành, cán bộ, công chức, viên chức và những người tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật. 

Dựa trên mô hình này, nó đã được triển khai trên toàn quốc vào năm 2010 Hội đồng phối hợp công tác với PBGDPL dưới sự lãnh đạo của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục, pháp luật Trung ương). Và được coi là một đổi ​​mới. Đóng góp tích cực vào việc đa dạng hóa các hình thức PBGDPL đang có.

Ra quyết định với Luật PBGDPL

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật PBGDPL tại kỳ họp thứ ba. Vai trò của Pháp luật, xuất phát từ ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với giá trị tư tưởng pháp quyền và quyền lực thuộc về nhân dân. Và bảo đảm các quyền công dân, quyền con người. Nhằm triển khai mô hình “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Rút ​​kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, Luật PBGDPL xác định ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) – Ngày Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua Hiến pháp năm 1946. Ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp và được tổ chức. Với sự răn đe của pháp luật và giáo dục ý thức cao hơn.Tôn trọng pháp luật đối với mọi người trong xã hội.

Để cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013. Nghị định này quy định một vài điều, biện pháp phổ biến thi hành Luật PBGDPL (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP). Quy định cụ thể hình thức, nội dung, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. Trong việc tổ chức và thực hiện Ngày Pháp luật tại Việt Nam.

Xem thêm 4 triết lý lời dạy của Khổng Tử sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời

Ý nghĩa Ngày Pháp Luật 9/11 nước CHXHCNVN

Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc phát huy giá trị pháp luật. Ở một quốc gia lập hiến và hướng dẫn mọi tổ chức, cá nhân. Tích cực tham gia thực hiện hành vi, thái độ đúng đắn về pháp luật. Phát huy quyền, nghĩa vụ của mọi công dân nói chung. Của cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Trong việc học tập, hiểu biết và tự nguyện chấp hành pháp luật. Làm như vậy sẽ nâng cao nhận thức, niềm tin vào pháp luật, giúp từng bước xây dựng. Và củng cố các giá trị pháp luật, văn hóa trong đời sống xã hội.

Đồng thời, vận động, động viên, kêu gọi toàn dân cùng chung sức, đoàn kết. Vì sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện đất nước, phát huy toàn diện. Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng. Đồng thời là mô hình hợp tác tích cực để nhằm mục đích đạt được những mục tiêu này. Một dân tộc, một nước mạnh, dân chủ, văn minh, công bằng. Do đó đây sự kiện pháp lý, chính trị có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc.

Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 được coi là một cột mốc quan trọng. Một điều gì đó thấm sâu và có tác động lớn đến cộng đồng dân cư. Giáo dục, nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng Hiến pháp và pháp luật. Để họ nghiêm chỉnh chấp hành không chỉ một ngày mà là 365 ngày trong năm. Với khẩu hiệu tuyên truyền “ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức và diễn ra như nào?Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Xem thêm Truyền thống lịch sử về Hội Nông dân Việt Nam 14/4/1930

Chính phủ đã ban hành một nghị định khác quy định về vấn đề này. Cụ thể, Chính phủ quy định tại Nghị định 28/2013/ND-CP ngày Pháp luật Việt Nam . Có thể được tổ chức theo các hình thức sau: hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách lưu động triển lãm. Và theo các hình thức khác dưới sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Như thường lệ, Ngày Pháp luật cũng sẽ được tổ chức. Theo Chính phủ yêu cầu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Bao gồm: Vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Ban hành tuyên truyền, phổ biến những quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực cho đời sống nhân dân. Giáo dục công, viên chức, cán bộ và mọi công dân tôn trọng và chấp hành pháp luật…

Những khẩu hiệu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 

Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Đồng thời, Bộ Tư pháp sẽ tham khảo các khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật để các bộ phận tổ chức cơ quan ở trung ương và địa phương.

  •  Sống và làm việc theo pháp luật là một việc làm rất thiết thực để đáp ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
  •  Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để góp phần nâng cao xây dựng hiệu quả, thi hành và bảo vệ pháp luật.
  •  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền chính trị, xây dựng sự đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. 
  • Tăng cường năng lực phản ứng các chính sách trong tổ chức các cơ quan thực thi pháp luật. Nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 
  • Trách nhiệm của mọi người điều hành, công viên chức và người lao động. Là phải tích cực tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật và chấp hành một cách gương mẫu. 
  • Hiểu biết và tuân thủ pháp luật là bảo vệ bản thân, cộng đồng và đảm bảo một xã hội dân chủ, văn minh, công bằng.
  •  Nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật và tăng cường các khả năng tiếp cận pháp lý cho nhân dân và người lao động.
  •  Nâng cao chất lượng công trình xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. 
  • Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu dân số, giảm thiểu chi phí tuân thủ quy định pháp luật. 
  • Thực hiện công tác truyền thông, phản hồi chính sách một cách phù hợp. 

Kết luận

Việt thành lập ngày 19/11 nhằm tuyên truyền Ngày pháp luật với mục đích hướng đến những cái tốt đẹp. Giúp cho người dân Việt Nma có cái nhìn sâu về nước cộng hoà chủ nghĩa xã hội có một nền văn minh tốt đẹp và công bằng. Với những luật pháp, hiến pháp có căn cứ nghị định chính xác được chính phủ ban hành. Bắt buộc người dân phải tuân theo và gương mẫu cho thế hệ mai sau luôn nhớ đến sự ràng buộc và quyền dân chủ của mình trên đất nước này.

Có thể bạn quan tâm  Ngày mùng 10 tháng 10 là ngày gì? Ý nghĩa các sự kiện trong ngày này