4 vai trò quan trọng và cần thiết người làm kiểm toán nội bộ nên biết

Trong thời đại hiện nay, quản lý tài chính đang ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi sự khắt khe. Điều này khiến việc kiểm toán nội bộ thực hiện trở nên không thể thiếu trong hoạt động của mọi doanh nghiệp. Công tác có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch. Và tăng cường hiệu quả quản lý. Những tổ chức có hệ thống chặt chẽ thường thể hiện sự tinh tế trong việc quản lý và đối mặt với rủi ro một cách tốt hơn. Vậy kiểm toán nội bộ là gì và tại sao nó quan trọng? Hãy cùng NextXPhần mềm chăm sóc khách hàng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé.

kiem-toan-noi-bo

Xem thêm: 4 nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của ngân hàng mà bạn nên biết

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ (Internal Audit) là một hoạt động độc lập và không phụ thuộc. Thực hiện bởi bộ phận hoặc nhóm kiểm toán nội bộ trong một tổ chức hoặc công ty. Nhằm đánh giá và kiểm tra hiệu quả của hệ thống quản lý nội bộ. Quy trình kế toán tài chính, kiểm soát nội bộ. Và tuân thủ các quy định pháp lý và quy định nội bộ của tổ chức.

Nhiệm vụ chính chính là cung cấp thông tin. Và đánh giá cho ban lãnh đạo và quản lý. Để họ có thể nắm bắt tình hình hoạt động và rủi ro nội bộ của tổ chức. Đảm bảo sự tuân thủ, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, và đối phó với các vấn đề tiềm ẩn. Các nhiệm vụ bao gồm việc đánh giá quá trình kế toán, kiểm soát tài chính, quản lý rủi ro, xác minh tính hiệu quả của hoạt động, và đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Kiểm toán nội bộ giúp tăng cường tính minh bạch, đảm bảo tính công bằng. Và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của tổ chức. Cung cấp sự tự tin cho các bên liên quan, như cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Các chức năng của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán Báo cáo tài chính và tình hình kế toán

Thực hiện việc đánh giá và kiểm tra tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của báo cáo tài chính và tình hình kế toán của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin tài chính được cung cấp cho các bên liên quan. Như cổ đông và ngân hàng, là đúng sự thật và tuân thủ các quy định kế toán và pháp lý.

Chức năng bảo vệ giá trị doanh nghiệp

Đây là những quan sát viên độc lập đảm bảo hoạt động của công ty. Đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc gia, đạo đức kinh doanh và các quy chế riêng của công ty. Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ phát hiện những sai sót trong quá hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Xác định và đối phó với các rủi ro nội bộ có thể ảnh hưởng đến giá trị của tổ chức. Bao gồm rủi ro về gian lận, lạm dụng quyền hạn, thất thoát tài sản, và các vấn đề khác. Bằng cách thực hiện kiểm toán nội bộ, tổ chức có thể tăng cường các biện pháp bảo vệ. Và kiểm soát nội bộ để ngăn chặn và giảm thiểu các rủi ro này.

kiem-toan-noi-bo

Xem thêm: 5 rủi ro khi mở shop quần áo mà chủ shop cần phải lưu ý

Chức năng cải tiến hệ thống

Kiểm toán nội bộ hỗ trợ cải tiến, khắc phục những điểm yếu trong hệ thống quản lý. Và quản trị doanh nghiệp thông qua các biện pháp nghiệp vụ như kiểm tra, phân tích, giám sát quy trình, hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong bộ máy kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào việc kiểm tra và báo cáo. Mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất cải tiến và tối ưu hóa các quy trình, hệ thống, và quản lý nội bộ. Bằng cách phát hiện và xác định các vấn đề. Kiểm toán nội bộ giúp tổ chức điều chỉnh và cải thiện hiệu suất hoạt động. Tạo ra lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp.

Vai trò của kiểm toán nội bộ

Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy

Giúp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của thông tin tài chính và báo cáo kế toán. Điều này tạo sự tin tưởng cho cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và các bên liên quan khác. Giúp xác định và ngăn chặn các hành vi gian lận, lạm dụng quyền hạn. Hoặc thất thoát tài sản trong tổ chức.

Nó cung cấp một cơ hội để xác định các rủi ro nội bộ. Và đối phó với chúng trước khi gây hậu quả lớn. Xác định các vấn đề, không hiệu quả, và rủi ro trong quản lý và hoạt động kinh doanh. Điều này cho phép tổ chức cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa các quy trình, quản lý rủi ro, và tài sản.

kiem-toan-noi-bo

Xem thêm: Khi bạn đầu tư tiền an toàn ngân hàng liệu có bị phá sản hay không?

Tư vấn và kiểm soát

Bộ phận cung cấp các đề xuất, gợi ý và hướng dẫn để cải thiện quy trình, quản lý rủi ro, và hiệu suất tổ chức. Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình tài chính và quản lý nội bộ. Gợi ý các biện pháp tối ưu hóa sử dụng tài sản và nguồn lực. Hỗ trợ trong việc thiết lập chính sách, quy định, và quy trình nội bộ mới hoặc cải thiện.

Trong vai trò kiểm soát, thực hiện việc theo dõi và đánh giá hiệu suất thực tế của các quy trình và hệ thống nội bộ theo các tiêu chuẩn và chỉ tiêu đã đề ra. Theo dõi tuân thủ các quy tắc, quy định và chính sách nội bộ. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hiện có và đề xuất cải tiến nếu cần. Xác định và đối phó với các rủi ro nội bộ và sai sót.

Kiểm tra và đánh giá

Đảm bảo quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra để đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả, tuân thủ cũng như hiệu suất kiểm soát.

Kiểm tra là quá trình thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến các quy trình, quản lý tài chính, và các khía cạnh khác của tổ chức.

Các kiểm tra thường được thực hiện bằng cách so sánh dữ liệu thực tế với các tiêu chuẩn, quy định, và chính sách nội bộ, để xác định các sai sót, không chính xác, hoặc vi phạm.

Kiểm tra có thể bao gồm việc kiểm tra tài liệu, giao dịch, hồ sơ, hệ thống, và các hoạt động khác của tổ chức.

Đánh giá là quá trình đưa ra nhận định và đánh giá về hiệu suất và hiệu quả của các quy trình và hoạt động trong tổ chức.

Đánh giá giúp kiểm toán nội bộ xác định mức độ tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ, đồng thời đưa ra đánh giá về mức độ rủi ro và hiệu quả của các quy trình.

Dựa trên đánh giá, các đánh giá có thể đề xuất cải tiến và biện pháp kiểm soát để nâng cao hiệu suất và giảm rủi ro.

Báo cáo

Báo cáo kiểm toán nội bộ là báo cáo chính. Trong đó bộ phận kiểm toán nội bộ trình bày các kết quả kiểm tra và đánh giá của họ về hiệu suất, hiệu quả, và tuân thủ quy định của tổ chức. Báo cáo này có thể chứa các đề xuất cải tiến và biện pháp kiểm soát. Báo cáo về rủi ro tập trung vào việc xác định và đánh giá các rủi ro nội bộ mà tổ chức đang phải đối mặt. Nó thường đề xuất các biện pháp kiểm soát. Và quản lý rủi ro để giảm thiểu các tác động tiêu cực của rủi ro.

Đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh, hệ thống hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Điều này đòi hỏi hệ thống kiểm toán nội bộ phải được kiểm tra, cập nhật và hoàn thiện liên tục.

bao-cao

Xem thêm: Top 7 chức năng của CRM đối với doanh nghiệp kinh doanh

Mô tả công việc của kiểm toán nội bộ

Kiểm tra tài liệu và dữ liệu

Kiểm toán nội bộ thường bắt đầu bằng việc kiểm tra và xem xét các tài liệu, hồ sơ, giao dịch tài chính, và dữ liệu liên quan đến hoạt động của tổ chức. Điều này bao gồm kiểm tra các báo cáo tài chính, hồ sơ giao dịch, quy trình tài chính, và các tài liệu khác.

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt. Nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Tiến hành kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định.

Xác định rủi ro

Xác định và đánh giá các rủi ro nội bộ mà tổ chức có thể phải đối mặt. Điều này bao gồm việc xác định các yếu điểm trong quy trình quản lý, kiểm soát tài chính, và quản lý rủi ro. Đồng thời đánh giá tác động tiềm ẩn của các rủi ro này.

Báo cáo và đề xuất cải tiến

Lập báo cáo kiểm toán theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo và gửi kết quả kiểm toán nội bộ kịp thời theo quy định.

Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ. Cùng với phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự phát triển của đơn vị.

Cung cấp tư vấn cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc lựa chọn. Và kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.

Đưa ra ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu. Để các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định xem xét và quyết định về dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Duy trì quá trình trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị. Đảm bảo hợp tác đạt được hiệu quả.

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

Tính độc lập của kiểm toán nội bộ

Tính độc lập là một nguyên tắc quan trọng. Điều này đòi hỏi rằng bộ phận phải hoạt động độc lập và không bị can thiệp bởi các bộ phận hoặc cá nhân khác trong tổ chức.

Tính độc lập đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ có khả năng đánh giá. Và kiểm tra hoạt động một cách không bị áp lực và đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán.

Tính khách quan của kiểm toán nội bộ

Thực hiện công việc một cách khách quan. Dựa vào dữ liệu, thông tin, và bằng chứng thay vì dựa vào quan điểm cá nhân hoặc tình cảm.

Thực hiện đánh giá và kiểm tra một cách công bằng và không thiên vị. Đảm bảo rằng quyết định và đánh giá của họ dựa trên thông tin khách quan và đáng tin cậy.

kiem-toan-noi-bo

Xem thêm: 16 tiêu chí đánh giá nhân sự doanh nghiệp cần chú ý

Tính hợp pháp của kiểm toán nội bộ

Tuân thủ các quy định, chính sách, và quy trình hợp pháp trong quá trình kiểm toán. Họ phải kiểm tra và đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các quy định pháp lý. Và quy tắc ngành nghề liên quan đến hoạt động của họ.

Không thực hiện bất kỳ hoạt động. Hoặc quyết định vi phạm pháp luật hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Tính bảo mật của kiểm toán nội bộ

Tính bảo mật là một nguyên tắc quan trọng để bảo vệ thông tin. Và dữ liệu liên quan đến quá trình kiểm toán. Phải có các biện pháp kiểm soát. Và quy trình bảo mật để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

Tính bảo mật đảm bảo rằng thực hiện công việc một cách an toàn. Và đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin không bị truy cập bởi các nguồn không đáng tin cậy.

Kết luận

Như vậy, qua bài viết này. Chúng ta đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về kiểm toán nội bộ. Vai trò quan trọng của nó trong quản lý doanh nghiệp. Hiểu rõ về các chức năng cơ bản quan trọng. Và cách áp dụng chúng trong hoạt động kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình quản lý và phát triển bền vững hơn. Đừng quên theo dõi trang tin NextX để cập nhật nhiều bài viết hay nhé.

Có thể bạn quan tâm: SWOT là gì? 7 điều phải chú ý khi phân tích mô hình SWOT cho doanh nghiệp và cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM