12 nội dung cơ bản cần phải biết về kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn đã biết gì về kế toán hành chính sự nghiệp? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp như thế nào? Nếu bạn vẫn chưa biết rõ về những vấn đề trên thì hãy cùng NextX –  Phần mềm quản lý bán hàng tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp là gì nhé.

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Xem thêm: Top 7 phần mềm quản lý cuộc gọi telesale tốt nhất hiện nay

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là người có trách nhiệm chấp hành, quản lý ngân sách, điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự toán để có thể quản lý hiệu quả và chủ động trong các khoản chi tiêu. Dựa vào báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được Nhà nước cấp cho từng đơn vị.

Hành chính sự nghiệp được hiểu là các thuật ngữ được ghép từ 2 cụm từ khác nhau đơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính, trong đó: đơn vị sự nghiệp được hiểu là các cơ quan hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác nhau thì có chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Còn đối với cơ quan hành chính được hiểu là các cơ quan dưới sự quản lý từ Nhà nước, các hệ thống cơ quan từ Trung Ương đến địa phương như các bộ, ủy ban nhân dân, viện kiểm sát,….

Do vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước do đó việc bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho nhân viên, cán bộ làm công tác kế toán trong từng đơn vị phải đảm bảo bộ máy kế toán cần phải phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị, đặc biệt là việc phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị đặc biệt trong những Đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nơi làm việc của kế toán hành chính sự nghiệp:

Kế toán hành chính sự nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp như sau:

Công ty tư nhân: Nhiều công ty tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng kế toán hành chính để quản lý tài chính của họ. Kế toán viên hành chính thường làm việc tại văn phòng của công ty hoặc có thể làm việc từ xa.

Tổ chức phi lợi nhuận: Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội, và tổ chức hành chính khác cũng cần kế toán hành chính để quản lý tài chính của họ và báo cáo về sự tiêu dùng của nguồn lực.

Tổ chức chính phủ: Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như Ủy ban nhân dân, Sở tài chính, Bộ Giáo dục, đây là các đơn vị hành chính sự nghiệp có nguồn thu trực tiếp từ Nhà nước

Công ty tài chính và ngân hàng: Các công ty tài chính và ngân hàng cũng có nhu cầu về kế toán hành chính để quản lý tài sản, quản lý khoản vay và đầu tư, và đảm bảo tuân thủ với các quy định tài chính và thuế.

Tổ chức giáo dục và nghiên cứu: Trong một số trường hợp, trường đại học, viện nghiên cứu, hoặc tổ chức giáo dục khác cũng có các vị trí kế toán hành chính để quản lý tài chính của họ và báo cáo về dự án và nguồn lực.

noi-lam-viec

Xem thêm: Kiến thức về mô hình kinh doanh chi tiết từ A – Z

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

Bên cạnh vai trò quản lý và kiểm soát tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng các loại vật tư tài sản công và chấp hành dự toán thu, chi theo định mức của Nhà nước, kế toán hành chính sự nghiệp còn có chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một tiết kiệm và hiệu quả cao.

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến quản lý tài chính và tài sản của tổ chức hoặc công ty. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của kế toán hành chính:

Ghi chép và phản ánh

Ghi chép và phản ánh một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Kiểm soát và theo dõi tình hình

Chấp hành dự toán thu chi, tình hình triển khai các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, đồng thời kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

Chuẩn bị báo cáo tài chính

Kế toán hành chính phải thực hiện công việc để lập báo cáo tài chính như báo cáo lợi nhuận và lỗ, cân đối kế toán, và báo cáo tài chính khác. Điều này đòi hỏi họ phải thu thập và xử lý thông tin tài chính một cách chính xác.

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Xem thêm: Nên kinh doanh mặt hàng gì trên Shopee để chốt trăm đơn mỗi ngày?

Quản lý hồ sơ tài chính

Phải duy trì và cập nhật hồ sơ tài chính của tổ chức, bao gồm việc lưu trữ và quản lý các tài liệu quan trọng như hóa đơn, báo cáo thuế, và giấy tờ liên quan.

Xử lý thuế

Kế toán hành chính phải đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định thuế và thực hiện các khấu trừ thuế một cách đúng đắn. Họ thường làm việc với các cơ quan thuế để báo cáo thuế và thực hiện các khấu trừ thuế.

Tham gia vào đàm phán và thảo luận

Kế toán hành chính có thể phải tham gia vào các cuộc đàm phán với các bên liên quan như ngân hàng, cổ đông, hoặc cơ quan thuế để trình bày thông tin tài chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính.

Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dự toán, xây dựng định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

Đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

Kế toán hành chính phải đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các quy định kế toán và thuế áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc cơ quan quản lý.

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm một loạt các nhiệm vụ quản lý tài chính và tài sản của tổ chức hoặc công ty. Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ phổ biến trong kế toán hành chính:

Kế toán tiền và vật tư

Kế toán tiền bao gồm việc theo dõi. Và ghi nhận mọi giao dịch liên quan đến tiền mặt trong tổ chức. Điều này bao gồm việc ghi nhận thu tiền, chi tiền. Và quản lý số tiền mặt có sẵn trong ngân quỹ hoặc tài khoản ngân hàng. Kế toán viên cần thường xuyên kiểm tra. Và cân đối số tiền mặt để đảm bảo tính chính xác.

Kế toán vật tư liên quan đến việc quản lý và ghi nhận các tài sản cố định. Như thiết bị, máy móc, và hàng tồn kho. Các tài sản này được ghi nhận trong sổ sách tài sản cố định. Và theo dõi khấu hao và giá trị còn lại của chúng theo thời gian. Kế toán viên cần theo dõi việc mua, sử dụng, bảo trì. Và thanh lý vật tư để đảm bảo rằng chúng được quản lý và báo cáo đúng cách.

Kế toán tài sản cố định

Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như. Mua sắm, xin được cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,… Đặc biệt, thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn tài sản cố định. Trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Và tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, bao gồm:

  • Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp tính theo từng tháng (1 lần/tháng vào cuối mỗi tháng).
  • Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm (1 lần/năm vào cuối mỗi năm).

Kế toán các khoản thu

Kế toán viên phải ghi nhận mọi khoản thu vào sổ sách tài chính của tổ chức. Bất kể nguồn gốc của chúng. Điều này bao gồm việc lập bút toán và tạo hồ sơ tài chính. Để ghi nhận một khoản thu khi nó xảy ra.

Khoản thu có thể xuất phát từ nhiều nguồn. Bao gồm doanh thu từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.  Khoản thu từ đầu tư hoặc tài sản cố định, và các khoản thu khác như lãi, tiền thuê. Hoặc quà tặng từ cơ quan từ thiện. Kế toán viên phải phân loại khoản thu theo nguồn gốc và mục đích sử dụng.

Bao gồm các nghiệp vụ cho thấy sự khác nhau. Trong cách hạch toán khoản thu giữa đơn vị hành chính sự nghiệp có thu (là các khoản thu sử dụng tài khoản 511). Đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh (là các khoản phải thu và sử dụng tài khoản 311). Còn trong các doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Xem thêm: Phần mềm CRM bất động sản đi đầu tại Việt Nam hiện nay

Điều này bao gồm việc lập bút toán và tạo hồ sơ tài chính để ghi nhận các khoản tiền lương và các khoản trợ cấp bao gồm tiền lương cơ bản, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, và các khoản trợ cấp khác.

Kế toán các khoản bảo hiểm liên quan đến việc quản lý. Và ghi nhận các khoản bảo hiểm của nhân viên như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và bảo hiểm thất nghiệp. Kế toán viên phải đảm bảo rằng các khoản bảo hiểm này. Được ghi nhận đúng cách và theo quy định của pháp luật.

Kế toán các khoản phải trả

Bao gồm các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: nhà cung cấp, học sinh sinh viên và một số các đối tượng khác.

Kế toán các nguồn kinh phí

Mỗi nguồn kinh phí hoặc dự án cụ thể được theo dõi thông qua việc tạo ra các quỹ. Hoặc tài khoản tài chính riêng biệt. Mỗi quỹ có một mã số kế toán riêng để theo dõi các khoản thu, chi, và số dư của nó. Thực hiện các bút toán kế toán về việc nhận dự toán. Do Ngân sách Nhà nước cấp là việc tăng các loại nguồn kinh phí như: nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…

Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

Để có thể nhận định được nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh của các đơn vị hành chính sự nghiệp đến từ đâu? Nên sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào? Hạch toán nguồn kinh phí kinh doanh trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có gì khác so với hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp?

Kế toán các khoản chi

Để có thể nhận định được sự khác nhau giữa việc chi cho các hoạt động thường xuyên. Hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Đồng thời, lên kế hoạch sử dụng một cách hợp lý các nguồn kinh phí chi đó.

Kế toán các khoản doanh thu

Mục đích là để phản ánh các khoản doanh thu. Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

Xem thêm: Kế toán nội bộ là gì? 9 phân loại kế toán nội bộ bạn cần biết

Kế toán các khoản chi phí

Bao gồm kế toán các khoản chi phí cho sản xuất kinh doanh tại đơn vị hành chính sự nghiệp như: chi lương, tiền công, phụ cấp, nhập nguyên vật liệu cho sản xuất, chi phân bổ công cụ dụng cụ sản xuất, chi tính hao mòn tài sản cố định,…

Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Là các trường hợp xử lý các loại dự toán. Các loại nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối kỳ kế toán năm.

Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

Liệt kê các loại sổ sách cần in ra vào cuối kỳ kế toán năm. Và mục đích in từng loại sổ; lập các báo cáo tài chính cần thiết . Để cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

Kết luận

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công việc. Và nghiệp vụ của một kế toán hành chính sự nghiệp. Đừng quên nhẫn theo dõi trang tin NextX để cập nhật thêm nhiều bài viết hay nhé.

Có thể bạn quan tâm: Chính sách sử dụng dịch vụ NextX

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM