Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập quản lý NextX CRM

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý NextX CRM

 1. Hàng hóa

Từ màn hình Thiết lập doanh nghiệp, khối Thiết lập phần mềm, chọn Hàng hóa, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thiết lập tính năng liên quan đến hàng hóa trên phần mềm.

1.1 Quản lý tồn kho theo Lô/ Date

Bật chế độ “Quản lý tồn theo Lô/date” phần mềm sẽ cho phép quản lý hạn sử dụng của hàng hóa. Khi nhập hàng, bán hàng bạn sẽ chọn lô hàng được nhập hoặc bán ra.

hình ảnh

1.2 Sản xuất hàng hóa

Bật chế độ “Sản xuất hàng hóa” cho phép thiết lập nguyên liệu thành phần cho hàng hóa, và có thể sản xuất hàng thông qua tính năng Quản lý sản xuất

hình ảnh

1.3 Bảo hành, bảo trì

Bật chế độ “Bảo hành, bảo trì” cho phép bảo hành, bảo trì, sửa chữa hàng hóa.

văn bản

Để thiết lập “Bảo hành, bảo trì” vào Chi tiết. Ở đây bạn có thể nhắc lịch hẹn bảo hành, bảo trì, lịch trả hàng sửa chữa.

hình ảnh

 • Màn hình Chi tiết sẽ hiển thị như sau:

văn bản

2. Khách hàng

2.1 Tích điểm

 • Bật “Tích điểm” cho phép tích điểm thưởng cho khách hàng khi mua hàng, quy đổi điểm thưởng để thanh toán đơn hàng hoặc sử dụng điểm thưởng để chia nhóm khách hàng.

hình ảnh

Để cấu hình bạn tích vào Chi tiết . Ở đây bạn có thể cấu hình tỉ lệ quy đổi điểm, điểm đổi tiền tương ứng cho hàng hóa hoặc hóa đơn.

hình ảnh

 • Khi kích vào Chi tiết, màn hình sẽ hiển thị như sau:

 • Tắt “Tích điểm” khi cửa hàng của bạn không muốn áp dụng chương trình Tích điểm

văn bản

2.2 Cảnh báo công nợ khách hàng

 • Bật “Cảnh báo công nợ khách hàng” cho phép thiết lập hạn mức công nợ cho khách hàng.

 • Tắt “Cảnh báo công nợ khách hàng”: Hệ thống không cảnh báo công nợ khi khách hàng có phát sinh nợ với gian hàng.

hình ảnh

Lưu ý: cần kích vào link Chi tiết để cập nhật đầy đủ các thông số bắt buộc để bắt đầu tính năng Cảnh báo công nợ khách hàng.

hình ảnh

 • Khi kích vào Chi tiết, màn hình sẽ hiển thị như sau:

2.3 Quản lý khách hàng theo chi nhánh

 • Bật “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”: Doanh nghiệp sẽ quản lý danh sách, thông tin cá nhân, công nợ, điểm … của khách hàng theo từng chi nhánh.

hình ảnh

 • Tắt “Quản lý khách hàng theo chi nhánh”: Nếu tắt tính năng này thì khách hàng (danh sách khách hàng, công nợ, điểm) sẽ được quản lý chung trên toàn hệ thống.

văn bản

2.4 Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh

Bật “Quản lý nhà cung cấp”, thì Nhà cung cấp (bao gồm danh sách Nhà cung cấp và công nợ) sẽ được quản lý theo từng chi nhánh riêng biệt.

văn bản

 • Tắt “Quản lý nhà cung cấp”, hệ thống sẽ thay đổi cách quản lý Nhà cung cấp (bao gồm danh sách Nhà cung cấp và công nợ) bằng cách tổng hợp thông tin trên toàn bộ hệ thống.

hình ảnh

3. Lead

Thiết lập các thuộc tính mặc định quản lý Lead. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính mặc định khi thêm mới lead, thêm mới khách từ web form.

4. Giao dịch

Là nơi thiết lập cấu hình mặc định cho việc bán hàng, nhập hàng, đặt hàng ….

văn bản

5. Nhân viên

Bật “Nhân viên” cho phép quản lý thông tin nhân viên, chấm công và tính lương cho nhân viên.

hình ảnh

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822