Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập quản lý

Hàng hóa

  • Từ màn hình Thiết lập, khối Thiết lập phần mềm, chọn Hàng hóa hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thiết lập tính năng liên quan đến hàng hóa trên phần mềm.

  • Quản lý tồn kho theo Lô/Date: Bật chế độ quản lý tồn theo lô/date phần mềm sẽ cho phép quản lý hạn sử dụng của hàng hóa. Khi nhập hàng, bán hàng bạn sẽ chọn lô hàng được nhập hoặc bán ra.
  • Khi sản phẩm hết hạn: Cho phép cấu hình thời gian ngưng bán hàng cho sản phẩm.
  • Phương pháp quản lý tồn kho: Bạn có thể cấu hình để chọn phương pháp quản lý tồn kho: FIFO hoặc LIFO.

Khách hàng

  • Bật “Tích điểm” cho phép tích điểm thưởng cho khách hàng khi mua hàng, quy đổi điểm thưởng để thanh toán đơn hàng hoặc sử dụng điểm thưởng để chia nhóm khách hàng.


Để cấu hình bạn tích vào Chi tiết. Ở đây bạn có thể cấu hình tỉ lệ quy đổi điểm, điểm đổi tiền tương ứng cho hàng hóa hoặc hóa đơn.

  • Bật “Cảnh báo công nợ khách hàng” cho phép thiết lập hạn mức công nợ cho khách hàng.

  • Quản lý khách hàng theo chi nhánh và quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh. Thay vì khách hàng, nhà cung cấp là dùng chung cho toàn hệ thống thì bạn có thể cấu hình cho phép mỗi chi nhánh quản lý khách hàng, nhà cung cấp riêng.

Lead

  • Thiết lập các thuộc tính mặc định quản lý lead. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính mặc định khi thêm mới lead, thêm mới khách từ web form.

Giao dịch

Là nơi thiết lập cấu hình mặc định cho việc bán hàng, nhập hàng, đặt hàng…

Nhân viên

Cho phép quản lý thông tin nhân viên, chấm công và tính lương cho nhân viên.

HOTLINE 24/7 :090 224 3822