Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập nhiệm vụ – Kết quả

Để vào được phần Nhiệm vụ và kết quả =>Vào phân hệ NextX CSKH & Call =>  ấn Task CSKH=> thiết lập CSKH

Nhiệm vụ

Sau  khi vào được thiết lập CSKH => Kịch bản Telesale=> Nhiệm vụ => Thêm mới nhiệm vụ =>nhập thông tin theo form => lưu.

 

Kết quả

Nhiệm vụ kết quả:Thiết lập CSKH => Kịch bản Telesale=> Kết quả=> Thêm mới kết quả =>Nhập thông tin theo form => Lưu.

Thiếp lập

  • Thiết lập kết quả :Thiết lập CSKH => Kịch bản Telesale=>Thiết lập => Thêm mới kết quả => Nhập thông tin theo form => Lưu.

Thiết lập thẻ

– Thiết lập => Thiết lập chung => Thiết lập thẻ => Chọn thẻ muốn thiết lập => Thêm thẻ mới => Nhập thông tin thẻ muốn thêm => Lưu

HOTLINE 24/7 :090 224 3822