Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập chung

Thiết lập doanh nghiệp

Cho phép khai báo các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Các thông tin này sau đó có thể được dùng để lấy thông tin ra phiếu in của các chứng từ.

Thiết lập kết nối API

Thiết lập kết nối với bên thứ ba, cho phép bên thứ ba truy xuất toàn bộ thông tin số điện thoại, địa chỉ, email của khách hàng.

Thiết lập bảo mật

  • Bật “bảo mật xuất file” → yêu cầu người dùng xác nhận lại mật khẩu trước khi xuất file dữ liệu hóa đơn, đặt hàng, khách hàng, hàng hóa.
  • Bật “xác thực 2 lớp cho nhân viên” → Yều cầu xác nhận khi nhân viên đăng nhập trên thiết bị lạ.Quản lý Lễ Tết

Cho phép thiết lập thời gian cho các kỳ nghỉ trong năm.

Trường dữ liệu

Cho phép thêm trường dữ liệu cho các mục Lead/Khách hàng, Sản phẩm, Dự án, Khách hàng/ NCC.

HOTLINE 24/7 :090 224 3822