Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thêm/ xoá lead

Thêm lead

Cách 1: Ngay tại giao diện chính chọn Tạo lead :

Cách 2:

  • Tại danh sách đối tượng thao tác là khách hàng (1), chọn lead (2)


  • Tại đây có danh sách lead và bộ công cụ tìm kiếm (3) giúp bạn tìm kiếm lead đã tồn tại, nếu lead chưa tồn tại, bấm nút (+) (4) để thêm lead.

  • Hoàn thiện các trường thông tin (5): tên lead*,email, điện thoại, nguồn khách* > chọn nguồn khách, nhóm lead > chọn nhóm lead*, nv phụ trách*, địa chỉ, khu vực, ngày sinh, giới tính, lịch cskh, ghi chú.
  • Cuối cùng bấm Thêm (6) để lưu thao tác.

*Các trường thông tin bắt buộc điền

**lead : chỉ huy, người hướng dẫn, người đại diện đứng đầu.

Xoá lead

Tại danh sách lead, chọn một lead cần xoá (1)

Chọn nút ba chấm 。。。(2), rồi chọn xoá (3)

 

HOTLINE 24/7 :090 224 3822