Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thêm nhà cung cấp

Cách 1: Tại trang chủ  bấm chọn Thêm Nhà cung cấp

Cách 2: chọn Khách hàng(1) , rồi chọn Nhà cung cấp(2) để xem chi tiết danh sách nhà cung cấp, tìm kiếm theo bộ lọc hoặc thanh công cụ(3), thêm nhà cung cấp mới(4).

Cách 2: chọn Khách hàng(1) , rồi chọn Nhà cung cấp(2) để xem chi tiết danh sách nhà cung cấp, tìm kiếm theo bộ lọc hoặc thanh công cụ(3), thêm nhà cung cấp mới(4).

HOTLINE 24/7 :090 224 3822