Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thêm khách hàng

Đầu tiên, tại giao diện chính của app chọn Khách hàng (1).

Tiếp, có 3 lối vào để Thêm một khách hàng.

  • Cách 1- thêm một khách hàng: đây là cách nhanh nhất tiện ích nhất, ngay tại giao diện chính bấm Thêm khách hàng.
  • Cách 2- Thêm một khách hàng: Chọn Thêm khách hàng(1) ngay đầu giao diện Khách hàng.

Cách 3- Thêm một khách hàng: Chọn Khách hàng(2), tại đây bạn có thể check xem khách hàng đó đã tồn tại trong hệ thống hay chưa(3) rồi mới tiến hành thêm bằng cách bấm vào dấu (+) (4)


*Các mục bắt buộc

  • Hoàn thiện các trường thông tin (5): thêm ảnh đại diện, tên KH*(tên khách hàng), điện thoại, nv phụ trách*(nhân viên phụ trách), địa chỉ, khu vực, ngày sinh, giới tính, mã số thuế, email, nhóm KH(nhóm khách hàng), lịch CSKH(lịch chăm sóc khách hàng), ghi chú (Nhập ghi chú).
  • Cuối cùng nhớ bấm thêm(6) để hệ thống ghi nhớ những thông tin bạn thêm và hoàn thành thêm một khách hàng.

HOTLINE 24/7 :090 224 3822