Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thêm hàng hoá

Cách 1: Ngay giao diện chính( trang chủ), thường đặt các chức năng được thường xuyên dùng, có chức năng thêm danh sách hàng hoá vào kho.

Cách 2: thêm hàng hoá tại mục chuyên về hàng hoá.

Cách thứ 3, tại danh mục hàng hoá, có thể kiểm tra xem hàng hoá đã tồn tại hay chưa, nếu thiếu mới tiến hành thêm.

Hoàn thành các trường (4), cuối cùng nhớ ấn thêm (5) để lưu những thay đổi

HOTLINE 24/7 :090 224 3822