Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Thêm chiến dịch

Tại giao diện chính bấm chọn more (1)

Chọn Chiến dịch (2)

Lướt lên xuống (3) để tìm kiếm hoặc sử dụng thanh công cụ tìm kiếm(4) theo tên chiến dịch. Nếu muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm bấm biểu tượng bộ lọc(5) cạnh thanh tìm kiếm. Nếu chưa tồn tại chiến dịch bấm biểu tượng cộng (6) để thêm chiến dịch:

Thêm chiến dịch: điền vào các trường thông tin bên dưới:

 • Mã chiến dịch : hệ thống tự động phát mã.
 • Tên chiến dịch.
 • Mục tiêu.
 • Ngân sách.
 • Miêu tả.
 • Chi nhánh: lựa chọn chi nhánh hoặc tìm kiếm bằng thanh công cụ (1), sau cùng bấm áp dụng(2) để ghi nhớ lựa chọn.
 • Thời gian: chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dự kiến của chiến dịch.
 • Người phụ trách.
 • Người liên quan: mặc định sẽ là admin của tài khoản. Có thể thêm người liên quan bằng cách bấm dấu cộng + Thêm người liên quan, ghi chú bên cạnh(tỷ lệ tham gia của người đó, hoặc lưu ý tuỳ bạn tự định nghĩa, …)

  • Loại chiến dịch : chọn loại chiến dịch, chọn theo danh sách(1) rồi áp dụng(2) để lưu; Hoặc thêm loại chiến dịch(3).
  • Trạng thái.
  • Cấu hình cơ hội: phân chia cơ hội, trùng cơ hội.
  • Cấu hình khi thành công – thất bại.
  • Phương pháp tiếp cận: chia thành các giai đoạn, có thể thêm/bớt, tuỳ chỉnh tên giai đoạn.

Cuối cùng, bấm Thêm để lưu thông tin chiến dịch:

HOTLINE 24/7 :090 224 3822