Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Tạo hoá đơn

Cách 1: nhanh chóng, tiện lợi, ngay tại Trang chủ .

Cách 2: thêm hoá đơn ngay đầu chuyên mục về giao dịch.

Cách 3: thêm hoá đơn tại danh sách hoá đơn (1), tại đây có thể đồng thời tìm kiếm hoá đơn (2), kiểm tra trạng thái hoá đơn, chỉnh sửa hoá đơn dễ dàng(3) thêm hoá đơn tại chỗ (4)

Chọn nhiều mục thì bấm chọn nhiều (vị trí con trỏ chuột) (5), sau đó bấm xong (6)

Tiếp theo, giao diện hoá đơn xuất hiện, có thể hoàn thiện hoá đơn với những vấn đề cơ bản cần (tìm kiếm để thêm hàng hoá), chọn khách hàng, bảng giá chung, kho, tăng giảm số lượng sản phẩm, tìm kiếm thêm sản phẩm (7), sau đó bấm xong để thêm 1 hoá đơn.

HOTLINE 24/7 :090 224 3822