Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Tạo công việc

Tại Trang chủ chọn Tạo công việc

Thực hiện điền vào các trường thông tin, trạng thái:

Sau cùng bấm Thêm để lưu thông tin:

Sau khi tạo công việc, dữ liệu sẽ được thêm vào mục sau:

HOTLINE 24/7 :090 224 3822