Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6129
( 7:00 - 22:00 )

Sổ quỹ

Import phiếu thu/chi bằng excel

Lấy file mẫu sau đó điền thông tin theo file mẫu. Up file vừa tạo

So sánh từng trường dữ liệu của file mẫu với trường dữ liệu của hệ thống

Phiếu thu

Phiếu chi

HOTLINE 24/7 :090 224 3822